Media och arkiv

EFTERLYSNING! VI SÖKER EN SUPERKOORDINATOR FÖR ETT STUDENTEVENEMANG PÅ CAMPUS VIK!

09.06.2016

Hurdana studenttillställningar skulle just du vilja ordna i Vik? Vill du ha konfetti, debatter, bollhav, dans, eller kanske djur? Är du en skicklig arrangör och organisatör? Känner du både campusområdet och studenterna i Vik? Kom till oss som koordinator för ett kommande storevenemang i Vik!

Tillställningen hålls vecka 47, närmare datum slås fast i samråd med projektkoordinatorn och studentorganisationerna i Vik. Koordinatorn kan om hen vill samla ett litet medhjälparteam kring sig. Koordinatorn får ett arvode på 500 euro och en provision på 15 procent av alla sponsorintäkter som hen själv har förhandlat fram.

Fritt formulerade ansökningar skickas senast söndag 7.8.2016 till adressen hanna.hynynen(at)hyy.fi med rubriken ”Vikkoordinator 2016”. Eventuella intervjuer hålls vecka 32.

Mera information:

Hanna Hynynen, sakkunnig-producent (kultur), tfn 050 537 2831, hanna.hynynen(at)hyy.fi
Noora Eilola, styrelsemedlem med ansvar för kulturfrågor, tfn 050 325 8041, noora.eilola(at)hyy.fi