Media och arkiv

Ella Keski-Panula HUS kandidat till FSF:s styrelse 2016

21.10.2015

Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS har nominerat pol.stud. Ella Keski-Panula som sin kandidat till styrelsen för Finlands studentkårers förbund (FSF) för 2016.

Keski-Panula, 24, har i år ansvarat för boende- och försörjningsfrågor i HUS styrelse. Hennes huvudämne är världspolitik, som hon nu studerar för femte året.

I HUS styrelse har Keski-Panula i synnerhet kämpat för att minska bostadsbristen bland studerande. Tillsammans med FSF och de andra studentkårerna i huvudstadsregionen lyckades hon rädda statsstöden för byggande av studentbostäder, som den förra och den nuvarande regeringen ville slopa.

– Genom att skära ner på högskoleutbildningen och medlen för studerande når man inte ett enda av de mål man strävar efter: konkurrenskraften ökar inte, det blir inte mera innovationer och framför allt inte flera sakkunniga och bildade magistrar för arbetsmarknadens behov, anser Keski-Panula.

Finlands studentkårers förbund är enligt henne rätt plats om man vill försvara en jämlik och högkvalitativ högskoleutbildning.

– FSF är Finlands tuffaste intressebevakare inom utbildningspolitiken. Jag vill vara med om att trygga kvaliteten på den utbildning som erbjuds i Finland och se till att alla också i fortsättningen har chansen att utbilda sig, oavsett bakgrund eller förmögenhet.

HUS styrelseordförande 2015 Mari Lehtoruusu litar undantagslöst på Keski-Panula.

– Man kan utan att tveka skicka Ella för att lobba var som helst, i vilken situation som helst – till och med träffa riksdagsgrupper iklädd rosa gummistövlar. Förutom att Ella är orädd är hon också en som grundligt sätter sig in i saker och som övertygar med sin sakkunskap, säger Lehtoruusu.

– Ella har en otrolig förmåga att behärska komplexa helheter, få saker att avancera och uppnå resultat genom enträget arbete och med stenhård sakkunskap. Ella är en strålande debattör, hon kan uppmuntra sina kolleger och hon är bra på att ta emot också kritisk respons, tillägger HUS generalsekreterare Jannica Aalto.

FSF väljer styrelse för 2016 på sitt förbundsmöte i Korpilampi i Esbo 20–21.11.2015. FSF bevakar studenternas intressen på riksnivå och tar ställning i utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor.

Ytterligare information:
Ella Keski-Panula
tfn. 050 325 9175
ella.keski-panula(at)hyy.fi