Media och arkiv

En bra lärare – Magister Bonus-priset till universitetslektor Matti Luukkainen

28.11.2011

Studentkåren vid Helsingfors universitet har beslutat bevilja 2011 års pris En bra lärare – Magister Bonus till universitetslektorn Matti Luukkainen.

När priset beviljas beaktas bland annat faktorer som att läraren är positivt inställd till studenterna, att han eller hon vill utveckla samhörighetskänslan och välmåendet och strävar efter att utveckla både sig själv som lärare och sina undervisningsmetoder. Dessutom ska en bra lärare vara sakkunnig, engagerad och villig att fungera som studenternas guide i vetenskapssamfundet. En bra lärare kan samla in feedback och utnyttja den. Han eller hon kan både ge konstruktiv kritik till studenterna och uppmuntra dem till öppen dialog.

I prismotiveringarna tackas Luukkainen för att han på ett aktivt och innovativt sätt utvecklar undervisningen och tar i bruk mångsidiga undervisningsmetoder. En av Luukkainens särskilda förtjänster är att han lyckas få första årets studerande att bli engagerade i studierna inom sitt utbildningsområde. Luukkainens insatser är ett gott exempel på hur man genom att satsa på undervisningen och handledningen i början av studierna kan hjälpa studenterna att finna sin egen plats i universitets- och vetenskapssamfundet. Dessutom anser juryn att Luukkainen i sin verksamhet som mentor för nya lärare sprider både en positiv inställning till pedagogik och ett tänkande som utgår från studenternas behov och därmed bidrar till att sprida god undervisningspraxis vidare.

Priset överräcks till Galambosi på studentkårens 143:e årsfest lördag 26.11.2011. Priset har delats ut sedan år 1997 och i år delas det ut för femtonde gången.

Helsingfors 26.11.2011
STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

Leena Pihlajamäki, styrelseordförande
Katariina Styrman, generalsekreterare

Mera information:
Aaro Häkkinen, HUS styrelsemedlem, 050 325 9175, aaro.hakkinen@hyy.fi