Media och arkiv

Färre mottagningstider vid SHVS under tiden 8-12.6

03.06.2015

Studenternas hälsovårdsstiftelse tar i bruk sitt nya patientdatasystems patientjournaldel måndagen den 8 juni 2015. Under veckan 8-12.6.2015 då systemet tas i bruk finns undantagsvis färre mottagningstider än normalt av tekniska orsaker. Fördröjningar kan också synas i mottagningssituationerna.

SHVS hoppas att studenterna visar förståelse under övergångsperioden och ber att eventuella icke-brådskande mottagningstider skjuts upp till följande vecka.

Mer information:
www.yths.fi/sv