Media och arkiv

Följ med rösträkningen!

19.10.2011

Röstningen på HUS delegationsval avslutas idag kl 18. Delegationsvalen kulminerar i en valvaka i Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3)  från kl. 18. Alla är välkomna att delta i valvakan.

Under kvällens lopp följer vi med rösträkningen och hör valchefernas och kandidaternas funderingar kring valet.

man kan också följa med rösträkningen på webben.

 

 

Foton: HUS valfunktionär Emma Ronkainen röstade.