Media och arkiv

Följa med rösträkningen

07.11.2012

Röstningen på HUS delegationsval avslutas idag kl 18. Delegationsvalen kulminerar i en valvaka i Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3)  från kl. 18. Alla är välkomna att delta i valvakan.

Under kvällens lopp följer vi med rösträkningen och hör valchefernas och kandidaternas funderingar kring valet. Resultatet borde vara färdig ungefär kl 22.

Man kan också följa med rösträkningen på websidan vaalitulos.hyy.fi