Media och arkiv

Föreslå en bra lärare till Magister bonus -pristagare

07.10.2014

HUS pris En bra lärare – Magister Bonus delas varje höst ut till en lärare som i sitt jobb har visat sig vara både kunnig och intresserad av undervisning och av dem han/hon undervisar. Alla medlemmar och medlemsföreningar av universitetssamfundet kan föreslå pristagare.

Kriterierna för priset är:

 

  • Positiv inställning till studerandena. Till en positiv inställning hör förutom attityden också vilja att utveckla det allmänna välmåendet och gemenskapen. Att man sätter värde på studenterna syns såväl i handledningen och på föreläsningarna som i annan verksamhet.
  • Sakkunskap och förmåga att ta fram det väsentliga. En god lärare är entusiastisk över sitt eget område och kan också förmedla det till studenterna. Sakkunskapen märks också i undervisningen och läraren fungerar som studenternas pålitliga guide till vetenskapssamfundet.
  • Positiv inställning till utveckling. En bra lärare vill aktivt förkovra sig som lärare och vill också utveckla undervisningsmetoderna. Som en del av det vetenskapliga samfundet strävar hen till att utveckla undervisningen på sin institution och på universitetet.
  • Att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik. En bra lärare samlar in feedback och utnyttjar den också. Hen kan även ge konstruktiv kritik till sina studenter och uppmuntra dem till öppen dialog.

 

Förslag på vem som ska få priset Magister Bonus ska lämnas in med en e-blankett senast fredag 24.10.2014 före klockan 12.00. I motiveringarna ska man i mån av möjlighet ge exempel som visar hur den föreslagna personen uppfyller kriterierna för priset. Det behöver inte finnas detaljerade exempel för vart och ett av kriterierna, det viktigaste är att man kan få en bild av på vilket sätt förslagsställaren anser att den nominerade läraren uppfyller kriterierna.

 

Till nomineringen kan man också bifoga information om tidigare utmärkelser, nomineringar och priser som den föreslagna personen har fått på detta område, samt den nominerades universitetsportfölj, om det finns en sådan. Det går att ladda upp bilagor till e-blanketten. Dessutom kan man bifoga kommentarer av studenter och andra medlemmar av universitetssamfundet, eller andra lämpliga bevis på den nominerades förtjänster.
 

Tidigare års Magister Bonus-pristagare

Mera information: styrelsemedlem Johanna Riitakorpi, tfn 050 576 5073, johanna.riitakorpi(at)hyy.fi