Media och arkiv

Föreslå pristagare: Årets bästa utländska lärare 2012

16.10.2012

Studentkåren belönar årets bästa lärare som undervisar på ett främmande språk vid Helsingfors universitet. Har du stött på en strålande föreläsare, en hängiven handledare eller en lärare som annars bara är utmärkt och som undervisar på något annat språk än finska eller svenska? Om ja, föreslå honom/henne för studentkåren.

HUS styrelse besluter om saken. I förslagen ska det finnas goda motiveringar till varför just denna lärare förtjänar att få priset samt vem som föreslår denna lärare . Mottagaren måste undervisa vid Helsingfors universitet. Förslag kan innehålla exemplar.

Priset delas ut på rektors fest för utlänningar den 16 november. Förslagen ska lämnas in före den 5 november.

Förslag med motiveringar skall vara HUS tillhanda senast mondagen 5.10.2012 klo 12:00. Adressen är HUS/Styrelse, Mannerheimvägen 5 A, 2 vån, 00100 HELSINGFORS eller per e-post till adressen kirjaamo@hyy.fi. Kriterier och instruktioner för att lämna förslag är samma som för Magister Bonus-priset och kan ses här:
http://hyy.helsinki.fi/sv/f%C3%B6r-studerande/att-studera-p%C3%A5-univer...

Mera information fås av Aino Jones, tel. 050 595 0327, aino.jones(at)hyy.fi