Media och arkiv

Förhandsinformation: Bli campusodlare!

25.03.2014

Känns det lockande att odla sin egen mat, att jobba för stadsodlingar och att göra saker tillsammans med andra härliga människor? Om du svarade ja på ens en av frågorna ska du komma med och campusodla! I år utvidgas den, så att det inte bara odlas på centrumcampus, utan också i Vik, där det kommer att finnas 30 odlingslådor på gräsmattan invid Biocenter 3. I fjol fanns det 18 stora odlingssäckar på Topelias gård och 12 säckar på Statsvetenskapligas gård.

Villiga odlare kan anmäla sig med en e-blankett från och med torsdag 10.4 kl. 10:00. E- blanketten stängs 17.4. kl. 16.00. Länken till e-blanketten kommer i nästa medlemsbulletin från HUS och den skickas också ut till flera e-postlistor och på Facebook. Här gäller det att vara snabb för att få en egen odlingslott. Du hittar blanketten från https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/50047/lomake.html.

Alla säckar och lådor delas i fyra delar, varje odlare kan reservera antingen ett hörn eller en halv säck/låda åt sig. Grupper kan reservera en hel säck/låda. Campusodlingen kostar 5 €/andel, det vill säga en fjärdedels säck eller låda. För de pengarna skaffar vi odlingsredskap och ordnar vi evenemang och kurser. Odlingarna är avsedda för studerande och personal vid Helsingfors universitet.

Ett inledande talko hålls 24–25.5 på båda odlingarna. Det är obligatoriskt att delta i talkot. Dessutom kommer det att ordnas olika evenemang på odlingarna och gratiskurser i stadsodling.

Det finns fortfarande plats i kommittén för campusodling, som koordinerar och organiserar denna verksamhet! Nästa möte hålls onsdag 26.3 kl. 17.00 i mötesrum Cajsa (Mannerheimvägen 5 B, 4 vån., ingången finns mellan Pentik och Plantara). Man kan bli odlare också utan att sitta i kommittén.

Om du vill vara säker på att hänga med kan du gå med i campusodlingskommitténs Facebookgrupp. I gruppen informerar vi om alla evenemang och där kan man också dela med sig av sina egna idéer. Gruppen finns på adressen https://www.facebook.com/groups/731073360260690/ – du kan också be att få komma med på e-postlistan för campusodlingarna.

Mera information ger Marianne Saviaho, ordförande för campusodlingskommittén, tfn 040 778 5163, marianne.saviaho(at)helsinki.fi.

Kom med, främja stadsodlingen och odla din egen mat!