Media och arkiv

Förlängd ansökningstid: Bli HUS representant i Hoas delegation!

18.01.2016

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är en av de organisationer som har grundat Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (Hoas) och är en viktig påverkare inom Hoas. Då Hoas stadgar förnyades fick Hoas delegation också en ny roll och ny sammansättning. HUS söker nu fem ordinarie medlemmar och fem suppleanter till den nya delegationen. Två representanter väljs för kalenderåret 2016 och tre representanter väljs för tvåårsperioden 2016–2017. Delegationens viceordförande utses bland HUS representanter.

En av delegationens viktigaste uppgifter är att övervaka Hoas styrelse. Vid behov utser delegationen också Hoas styrelsemedlemmar. Hoas delegation har 16 medlemmar och den sammanträder i regel till vår- och höstmöte varje år. Förutom de ordinarie mötena kan delegationen också sammankallas för att kläcka idéer, sparra och utveckla Hoas. HUS utbildar delegaterna för uppdraget och ger dem stöd. Medlemskapet i Hoas delegation är ett förtroendeuppdrag som det inte utbetalas något arvode för.

Av de sökande önskas att de är intresserade av studentbostadsfrågor och är motiverade att arbeta för Hoas syfte, d.v.s. att underlätta studenternas bostadssituation, och att de vill utveckla Hoas. Kännedom om Hoas verksamhetsmiljö och beredskap att samarbeta med HUS bidrar till att sköta förtroendeuppdraget framgångsrikt. Att bo eller ha bott i Hoas-hus, aktivitet i någon boendekommitté och erfarenhet av HUS verksamhet räknas dessutom som meriter. Hoas styrelse arbetar på finska så tillräcklig förmåga att förstå och uttrycka sig på finska i tal och skrift är en förutsättning för god skötsel av förtroendeuppdraget.

Fritt formulerade ansökningar skickas per e-post till adressen kirjaamo@hyy.fi senast 31.1.2016. Av ansökan ska framgå den sökandes alla förnamn, efternamn, personnummer, adress, hemort, nationalitet, e-postadress och telefonnummer. Man kan också bifoga sin CV.

Mera information:
HUS sakkunniga i boendefrågor Sofia Lindqvist, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605