Media och arkiv

Förslag om studentrepresentanter till fakultetsråden och universitetskollegiet har publicerats!

02.11.2017

De fakultetsspecifika urvalskommittéernas förslag om studentrepresentanter till fakultetsråden och universitetskollegiet för mandatperioden 2018–2019 har publicerats här. Observera att det handlar om förslag och studentrepresentanter har inte ännu valts.

Informationen om val av studentrepresentanterna ska publiceras så snart som möjligt efter att studentrepresentanterna valts. HUS styrelse väljer fakultetsrådens studentrepresentanter under november och HUS delegationsmöte väljer universitetskollegiets studentrepresentanter den 4 december 2017. De nya studentrepresentanternas tvååriga mandatperiod inleds den 1 januari 2018. I december–januari ordnar HUS utbildningar för studentrepresentanterna.

Mera information urvalsprocessen ger urvalskoordinator Jenna Sorjonen, tfn 0503255202, jenna.sorjonen(at)hyy.fi.