Media och arkiv

Förtjänta föreningar fick pris i föreningstävlingarna

24.11.2014

Varje år ordnar föreningsutskottet tävlingar för föreningarna. I år tävlades det i sex olika serier; bästa gulnäbbsevenemang, motionsevenemang, webbsidor, overallmärke och föreningstidning samt årets utbildningspolitiska gärning. De vinnande föreningarna 2014 är Obunden Vänster (SitVas), Polho, Natura, Kannstöparna, AIESEC, Kopeda, Mana, Keho och Kontakti.

 

Tävlingen om bästa gulnäbbsevenemang

I år ordnade tutorutskottet för första gången en tävling om det bästa gulnäbbsevenemanget. Tävlingen slutade oavgjort med fyra vinnande toppevenemang. För nya studerande ordnade AIESEC en stugresa som också hade pedagogiska målsättningar, som ledarskap och att lära sig arbeta i grupp. Kannstöparnas KannuGames är en introduktionsdag för gulnäbbar på Sveaborg. Evenemanget fick beröm för sin tvärvetenskaplighet, eftersom statsvetenskapliga fakultetens gulnäbbar kunde bekanta sig med varandra över läroämnesgränserna. Manas, Kehos och Kontaktis koncept bygger på en orientering, där man tar sig runt i Helsingfors i Amazing Race-stil. Speciellt positivt var att gulnäbbarna fick bekanta sig med Helsingfors. Samma tema hade också Kopedas evenemang, där gulnäbbarna fick ta sig runt i Helsingfors med spårvagn. Kopedas evenemang fick beröm speciellt för sin uppfinningsrikedom och originalitet.

 

Tävlingen om bästa motionsevenemang

Priset för bästa motionsevenemang gick till ”Valtsikan 10”, ett annorlunda evenemang med låg tröskel för deltagande. Arrangörer var Kannstöparnas gulnäbbskommitté. Löptävlingen Valtsikan kymppi har en rutt som går runt Helsingfors och tröskeln för att delta är låg. Ansökan med de bifogade bilderna och reklamvideon ger en bild av en avslappnad tillställning med trevlig stämning.
(https://www.facebook.com/video.php?v=10152353581824710)

 

Tävlingen om bästa webbsidor

I år deltog tre föreningar i tävlingen om de bästa webbsidorna; Kronos, SitVas och HYRMY, som alla har utmärkta webbsidor. Vinare blev SitVas, vars webbplats är visuellt tilltalande och lätt att använda. Positivt var också att det är lätt att hitta information, att sidorna verkar uppdateras ofta och att man också har en fungerande evenemangskalender. SitVas webbplats finns på adressen https://sitvasfi.wordpress.com/

 

Tävlingen om bästa overallmärke

Kampen om bästa overallmärke var ovanligt hård i år, eftersom det var så många deltagare. Sexton föreningar deltog med sammanlagt 21 märken i tävlingen om det finaste och roligaste overallmärket. Efter tajta omröstningar valdes slutligen Naturas overallmärke Great Tits!, för att det var både fyndigt och färggrant. Dessutom lyfter märket på ett humoristiskt sätt fram området som ämnesföreningen verkar inom. Kronos, Matemaattis-esoteerinen seura och Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys fick hedersomnämnanden för sina overallmärken.

 

Tävlingen om bästa föreningstidning

Årets föreningstidningstävling hade en mera professionell jury än tidigare år. I den satt Ylioppilaslehtis chefredaktör Antti Pikkanen, Helsingin Sanomats filmkritiker Jutta Sarhimaa och Juho Kajava från föreningsutskottet. Tidningarna bedömdes enligt kriterierna tydligt koncept, visuella kvaliteter, läsbarhet och strukturering av texterna. Man bedömde också det redaktionella arbetet och hur intressanta artiklarna var. Bland de 19 deltagarna valde juryn Polhos tidning Poleemi till vinnare. Tidningen övertygade med sin professionalitet, och juryn berömde också det moderna grafiska uttrycket och de välskrivna, populariserande texterna.

 

Årets utbildningspolitiska gärning

Tävlingen arrangerades av utbildningspolitiska utskottet i syfte att lyfta fram det intressebevakningsarbete som föreningarna gör. Sex kandidater föreslogs, vinnare blev SitVas med sina Varjovalmennuskurssit (”Skuggprepkurser”). Avsikten med skuggprepkurserna, som hölls i våras, var inte bara att erbjuda ett gratis alternativ till de kommersiella prepkurserna, utan också att ifrågasätta att de alls finns, eftersom de är strukturer som ökar riskerna för att utbildning går i arv och bidrar till ökande ekonomisk ojämlikhet.