Media och arkiv

FAQ Läsårsavgifter

13.04.2016

Helsingfors universitet förbereder sig för de obligatoriska läsårsavgifterna som införs för studerande utanför EU/EES-området som studerar vid universitetets internationella magisterprogram. Läsårsavgifterna kommer i kraft hösten 2017. Läs mera om vad låsårsavgifter innebär här.

På universitetet pågår en omfattande utbildningsreform, och samtidigt diskuteras bl.a. marknadsföringen och stipendisystemet kring läsårsavgifterma. På grund av detta är många praktiska detaljer ännu oklara.

HUS har ändå lyckats samla några frågpr och svar på denna sida. Tag gärna kontakt ifall du har ytterligare frågor!Jag studerar vid HU och är från ett land utanför EU/EEA. Måste jag nu betala för min examen?
Läsårsavgifter kommer att samlas in först fr.o.m. läsåret 2017-18, för de studerande som då inlett sina studier. Du behöver inte betala läsårsavgift om du studerar vid HU nu, och inte heller om du fortsätter på samma program efter hösten 2017. Du behöver erlägga läsårsavgift endast om du är från ett land utanför EU/EES och inlett dina studier efter 1.8.2017.


Vad betyder det att läsårsavgifter kommer att vara mellan 10 000 - 25 000 e per läsår?
En internationell magisterexamen vid Helsingfors universitet kommer att kosta in 10 000 - 25 000 euro per läsår för studerande som är hemma från ett land utanför EU/EES.
Priset är inte beroende av vilka kurser eller biämnen man tar, utan varje magisterprogram kommer att få en prislapp. Till exempel kan ett viss magisterprogram vid en viss fakultet kosta 15 000 e / läsår, medan ett annan magisterprogram vid ett annat fakultet kostar t.ex. 17 000 e / läsår. De enskilda programmens priser diskuteras ännu. Priserna kan vara beroenda av på t.ex. utbildningsområde och sysselsättning.


Betalar också doktorstuderande för sina studier?
Doktorstuderande betalar inte för sina studier.


Jag talar finska/svenska men är från ett land utanför EU/EES. Måste jag betala läsårsavgifter?
Avgifterna bestäms enligt programmets språk, inte endast enligt studerandes nationalitet. Troligen kommer studerande vid ett finskt- eller svenskspråkigt program inte behöva erlägga läsårsavgift även om studerande i fråga är hemma från ett land utanför EU/EES.


Hurdana internationella program kommer universitetet att ha?
Universitetet förnyar alla sina utbildningsprogram som en del av Stora hjulet-reformen. Innehållet i de internationella magisterprogrammen kan förändras, så att vissa program får nytt innehåll medan andra hålls oförändrade. På samma sätt kan intaget till vissa program upphöra då nya magisterprogram grundas. Du kan fråga ditt programs koordinator ifall du inte vet vad som kommer att hända åt ditt program. Dock kommer alla de som inlett sina studier vid ett visst program att få slutföra programmet och utexamineras från det programme som överenskommet. Du kan läsa mer om Stora hjulet-reformen i Flamma.

Kan jag studera på ett internationellt program om jag är finländare eller hemma från ett annat EU-/EES-land?
Finländare och studerande från andra EU-/EES-länder uppmuntras sökä till internationella magisterprogrammen, eftersom syftet med programmen är att skapa ett genuint internationellt läröomgivning. Finländska studerande eller studerande från EU-/EES-länder måste inte betala läsårsavgifter fast de studerar på ett internationellt magisterprogram där studenrande från länder utanför EU/EES betalar för sina studier.


Finns det stidependier för studerande som betalar läsårsavgifter?
Ett stipendisystem är ett villkor för läsårsavgifter och deras införandet. Universitetet bygger ett system under våren. Troligen kommer systemet vara sådant att en student som får stipendiet måste inte erlägga läsårsavgift, eller en del av denna.Universitetet har också information on utbildningsreformen och läsårsavgifter på sina nätsidor. Både universitetets och HUS sidor kommer att updateras då vi får mera information.

För mera information eller ytterligare frågor tag gäna kontakt med Aino Jones, HUS sakkunnig för internationella studenter, aino.jones@hyy.fi or 050 543 9608.