Media och arkiv

Flytta studerande till allmännt bostadsbidrag!

31.08.2016

HUS och andra studentkårer påminner regeringen om dess beslut att flytta studenderande till allmännt bostadsbidrag i stället för studiestödets bostadsbidrag inför regeringens budgetbehandlingar idag och imorgon 31.8. och 1.9. HUS motsätter sig starkt till regereingens planer att skära ner studiestödet.

Ställningstagande
31.8.2016

Genomför planerna på att studenterna ska omfattas av allmänt bostadsbidrag

Vi undertecknade studentkårer vill tacka regeringen för planerna på att studerande ska börja omfattas av det allmänna bostadsbidraget. Förändringen skulle öka studenternas jämlikhet med andra befolkningsgrupper och märkbart förbättra många studerandes ekonomi.

Regeringen Sipilä beslöt i våras att man ska börja bereda en överföring av studenterna till det allmänna bostadsbidraget. Diskussionen fortsätter och i höstens budgetmangling ska man igen fatta beslut som rör studenternas försörjning.

Studenterna anser att överföringen till det allmänna bostadsbidraget är en nödvändig reform. Studiestödets bostadstillägg är i nuläget helt otillräckligt för att täcka de stigande hyreskostnaderna. Redan nu måste var sjätte studerande som får studiestöd sätta hela studiepenningen på boendet. Svårast är läget i de stora städerna, där hyresnivån är hög. Hyrorna har stigit, men studiestödets bostadstillägg, högst 201,60 euro i månaden, har inte höjts sedan 2005.

Det är mycket viktigt att reformen görs samtidigt som de omfattande nedskärningarna av studiestödet ska träda i kraft. I och med att studiepenningen skärs ned med ca 80 euro per månad från och med hösten 2017 finns det ett stort behov av att reformera stödsystemet för boendet. Det allmänna bostadsbidraget är maximalt 406,40 euro, beroende på kommun.

Det allmänna bostadsbidraget är dock inte heller problemfritt. Studiestödets bostadstillägg är en personlig förmån, medan det allmänna bostadsbidraget gäller hela hushållet. Ett individuellt bostadstillägg skulle minska beroendeförhållanden i familjerna och förbättra många låginkomsttagares ställning också i andra befolkningsgrupper.

Det allmänna bostadsbidraget skulle dock förbättra situationen för de mest utsatta personerna: de som på grund av bostadsbristen bor i dyra lägenheter, och de som inte har några inkomster utöver studiestödet.

Om studerandena överförs till det allmänna bostadsbidraget försämras däremot situationen för studerande med familj, eftersom studiestödet i nuläget inte påverkar bostadsbidragets storlek. Om man efter studiestödsreformen inte har kvar denna lättnad för studerande med familj är det hög tid att istället införa ett försörjartillägg i studiestödet.

En övergång till allmänt bostadsbidrag är en stor strukturell förändring, som har en avgörande inverkan på studenternas försörjning. Övergångsperioden kan vara tung för många: för en del studerande stiger stödet, för andra sjunker det. Men i helhet är det allmänna bostadsbidraget dock ett steg i rätt riktning: stödet riktas till dem som mest behöver det, det betalas ut året om och det motsvarar bättre de verkliga hyreskostnaderna.

Milja Asikainen
Styrelseordförande, Aalto-universitetets studentkår

Susanna Jokimies
Styrelseordförande, Studentkåren vid Helsingfors universitet

Lasse Heikkilä
Styrelseordförande, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Kati Hännilä
Styrelseordförande, Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Mikael Malkamäki
Styrelseordförande, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta

Riina Lumme,
Styrelseordförande, Turun yliopiston ylioppilaskunta

Mera information ger styrelseordförande för resp. studentkår.

Inom HUS kan du kontakta de fäljande personer för mera information:

Styrelseordförande Susanna Jokimies

susanna.jokimies@hyy.fi, 050 543 9610

Styrelsemedlem med ansvar för förjsörjning Timo Jääskeläinen

timo.jaaskelainen@hyy.fi, 050 325 9175

Sakkunnig (försörjning) Aino Jones

aino.jones@hyy.fi, 050 543 9608