Media och arkiv

Frank är studerandenas nya förmånstjänst. Lyyras nättjänst upphör!

20.08.2013

Frank är en studerande ägd förmånstjänst som lovar erbjuda dig det bästa till det bästa priset. Förmånerna är tillgängliga för dig genom att visa ett aktuellt studiekort eller genom att logga in på Franks nättjänst. Förmånernas användning kräver ett aktuellt medlemskap i studentkåren. Frank är också sidan där du kan beställa ditt studiekort.
Franks förmåner kan utnyttjas av alla studeranden som hör till Finlands Gymnasistsförbund r.f. (SLL), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liiton (SAKKI) samt alla medlemmar till studentkårer. För att dra nytta av MyFrank.fi sidans förmåner måste du registrera dig till tjänsten här. Efter registreringen får du mer detaljerad information om förmånerna och eventuella rabattkoder som du behöver för att ta del av nättjänstens förmåner.

Studiekortet är ditt sätt att bevisa din studierätt. Med den kommer du åt förmåner som är avsedda för studerande till exempel VR och Matkahuoltos rabatter samt lokala och nationella förmåner som Frank skilt har förhandlat. Studiekortet är därför vägen till alla studerande förmåner som du inte kan utnyttja direkt på nätet.
Obs! Om du har en Lyyra-kort, mäste du inte beställa en ny studietkort. Du får alla förmåner med Lyyra också. Lyyras nättjänst kommer att avslutas i slutet av september.
Läs mera: www.myfrank.fi