Media och arkiv

Glöm inte studenthälsovården i vårdreformen!

16.06.2014

Ställningstagande: får spridas fritt

 

Studentkårerna i huvudstadsregionen kräver att hälsovården för universitetsstuderande bevaras i sin nuvarande form, trots social- och hälsovårdsreformen. Social- och hälsovårdslagstiftningen har varit under beredning och ska snart behandlas i riksdagen. Det är fortfarande oklart vilken ställning Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) får i reformen.

 

”SHVS nuvarande ställning garanterar att alla universitetsstuderande omfattas av likvärdig och jämlik hälsovård. SHVS måste bevaras i vårdreformen”, konstaterar styrelseordförande för Studentkåren vid Helsingfors universitet Anna-Maija Riekkinen. ”Vi vill inte att studenthälsovården ska öppnas för konkurrensutsättning, då riskerar man att studerande på olika orter inte behandlas jämlikt. Man skulle börja eftersträva att göra vinst på studenternas hälsa, något som SHVS inte gör.”

 

Det finns inga skäl att riva ner det välfungerande studenthälsovårdssystemet. SHVS har stor expertis i fråga om studenthälsovården och de studerande årskullarnas behov och har dessutom fungerande modeller för samarbete mellan olika yrkesgrupper och med universitetet. Studenterna själva är också mycket nöjda med SHVS tjänster. I den senaste kundnöjdhetsundersökningen (2012) gav 90 procent SHVS åtminstone vitsordet ”bra”.

 

”En god hälsa och god studieförmåga gör att studenterna orkar bättre och förhindrar att de avbryter studierna. Detta är uttryckligen möjligt tack vare en fungerande studenthälsovård, där man satsar på att förebygga hälsoproblem”, säger styrelseordförande för Aalto-universitetets studentkår Lauri Lehtoruusu. Speciellt viktigt är det enligt studentkårerna att man ser till att det finns fungerande mentalvårdstjänster och att studerande får vård i tid, eftersom den främsta orsaken till att studerande blir arbetsoförmögna är just mentala problem. Under studietiden lägger studenterna också grunden för sitt hälsobeteende under resten av livet. En välmående studerande är också en välmående arbetstagare.

 

Helsingfors, 13.6.2014

 

Aalto-universitetets studentkår, Lauri Lehtoruusu, styrelseordförande

Studentkåren vid Helsingfors universitet, Anna-Maija Riekkinen, styrelseordförande

Svenska Handelshögskolans studentkår, Kennet Lundström, Kårordförande

Konstuniversitetets studentkår, Mikael Kinanen, styrelseordförande

 

Mera information:

Pauliina Mäkkeli, styrelsemedlem AUS. Pauliina.makkeli(at)ayy.fi, 050 491 9397

Lauri Jurvanen, sakkunnig HUS. lauri.jurvanen(at)hyy.fi, 050 543 9605

Antti Kähkönen, Generalsekretare i SHS, gensek(at)shs.fi, 040 352 1442