Media och arkiv

God lärare – Magister bonus

05.10.2016

HUS pris God lärare – Magister bonus ges varje höst till en lärare som har visat sig vara kunnig och intresserad av både undervisningen och dem hen undervisar. Alla medlemmar och medlemsföreningar i universitetssamfundet kan föreslå pristagare.

Vid valet av pristagare 2016 fäster vi speciell vikt vid kandidater som uppmuntrar studenterna till livslångt lärande och till att utveckla sig själva och öka sin kompetens

Kriterierna för priset är:

Positiv inställning till studenterna

Till en positiv inställning hör förutom en positiv attityd också en vilja att utveckla det allmänna välmåendet och gemenskapen. Att man sätter värde på studenterna syns såväl i handledningen och på föreläsningarna som i annan verksamhet.

Sakkunskap

Sakkunskapen yttrar sig i förmågan att lyfta fram det väsentliga. En god lärare är entusiastisk över sitt eget område och kan också förmedla detta till studenterna. En sakkunnig lärare fungerar också som studenternas pålitliga guide i vetenskapssamfundet.

Aktiv inställning till utveckling

En bra lärare vill aktivt förkovra sig som lärare och vill också utveckla sina undervisningsmetoder. Hen förhåller sig positivt till utveckling av undervisningen med hjälp av undervisningsteknologiska lösningar och hen använder sig av elektroniska system och informationsteknik i undervisningen. Hen fungerar som en del av det vetenskapliga samfundet och strävar efter att utveckla undervisningen på sin institution och på universitetet.

Att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik

En bra lärare samlar in feedback och utnyttjar den aktivt för att utveckla undervisningen. Hen kan även ge studenterna konstruktiv kritik och uppmuntrar dem till öppen dialog.

Förslag på pristagare ges med en e-blankett senast tisdag 25.10.2016 före kl. 12.00.
 
E-blanketten: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/72861/lomake.html

I motiveringarna ska man ge exempel på hur den föreslagna personen uppfyller kriterierna. Till förslaget kan också bifogas information om tidigare utmärkelser, nomineringar och priser som den föreslagna personen har fått, samt den nominerades universitetsportfölj, om det finns en sådan. Uppgifterna kan laddas upp som bilagor till blanketten.

Dessutom kan man bifoga kommentarer av studenter och andra medlemmar av universitetssamfundet, eller andra lämpliga bevis på kandidatens förtjänster.

Tidigare års mottagare av priset Magister Bonus: hyy.helsinki.fi/sv/f%C3%B6r-studerande/att-studera-p%C3%A5-universitetet/hus-st%C3%B6der-inl%C3%A4rning-och-god-undervisning-innost%C3%B6d-och

Mera information: styrelsemedlem Maria Loima,  050 576 5073, maria.loima@hyy.fi