Media och arkiv

Gräsrötternas synpunkter behövs

16.10.2013

Medicine licentiaten Joonas Rautavaara blev studentrepresentant i förvaltningen redan i början av sina studier. Under studietiden hann han sitta bland annat i universitetskollegiet, medicinska fakultetens fakultetsråd, planeringskommittén för grundutbildningen och i biomedicinska institutionens ledningsgrupp.

– Jag talade exempelvis mycket för att de första teoritunga åren på medicinska skulle knytas närmare till det praktiska läkararbetet, och det har delvis förverkligats, säger Rautavaara.

Ibland blev han frustrerad över hur långsamt det byråkratiska maskineriet fungerar. Exempelvis försökte man flera gånger förenhetliga de varierande frånvaroreglerna på medicinska fakulteten, men trots flera försök avancerade saken knappt alls.

Rautavaara tycker ändå att han har kunnat påverka. Att vara aktiv i förvaltningen har gett honom mod och säkerhet: ens åsikter betyder något och man lyssnar till dem. Synpunkterna på gräsrotsnivå är också värdefulla. Han påpekar också att man i de så kallade organen på lägre nivå till och med kan åstadkomma mera än på högre nivå. Till exempel i planeringskommittén för grundutbildningen noterades studenternas synpunkter väl, anser han.

För arbetet som hälsocentralläkare är det inte alls nödvändigt att ha erfarenhet av förvaltningsorganen. Men Rautavaara tycker att han ändå har haft nytta av det i sitt nuvarande jobb.

– Genom min erfarenhet av att vara studentrepresentant i förvaltningen och föreningsaktiv kan jag påverka saker i min arbetsmiljö. Jag har också nytta av att känna till mötespraxis och av de kontakter jag har fått som studentrepresentant.