Media och arkiv

Höstens valkoordinator och årsfestsmarskalkerna valda

18.06.2014

Silva Loikkanen HUS valkoordinator.

Silva Loikkanen har valts till HUS valkordinator för delegationsvalen 2014. Hon börjar 11.8 och arbetar på heltid 15.9-15.11 och på deltid 11.8-14.9 samt 16.11-30.11.
26-åriga Loikkanen arbetade i HUS styrelse år 2011 och har också haft flera andra förtroendeuppdrag i studentkåren. Hon har arbetat bl.a. som sakkunnig i Finlands yrkeshögskolestuderandekårers förbund SAMOK. Loikkanen studerar ryska språket och kulturen vid humanistiska fakulteten.
Valkoordinatorn ansvarar för delegationsvalens praktiska arrangemang. HUS delegationsval hålls 4-5.11. Förhandsröstningen hålls 29-30.10.

 

Ida Vartiala och Meri Norola årsfestmarskalkerna 2014

Ida Vartiala och meri Norola ansvarar tillsammans för HUS 146:e årsfest. Båda har mycket erfarenhet av studentkåren, bl.a. av delegationen och utskott, och av att ordna evenemang. Vartiala studerar teologi och Norola geografi.
Årsfesten ordnas 26.11. i form av en akademisk bordsfest på Gamla studenthuset. Årsfestsmarskalkerna deltar i planerandet av festen och ansvarar för de praktiska arrangemangen. tteluun ja vastaavat käytännön toteutuksesta.

 

Mer information:

HUS styrelseordförande Anna-Maija Riekkinen
anna-maija.riekkinen(at)hyy.fi, 050 543 9610