Media och arkiv

Heikki Härö tar avsked från HUS Gruppen

15.03.2011

HUS Gruppens verkställande direktör Heikki Härö lämnar företaget. Samtidigt ber han om avsked från posten som ekonomichef för Studentkåren vid Helsingfors universitet. Härö lämnar HUS Gruppen i början av juni.

Härö har verkat på sin nuvarande post sedan början av år 2008. Under den tiden har han fokuserat på att modernisera HUS Gruppens verksamhetskultur och göra upp en strategi för det nya decenniet.

 ”Under min tid har jag utvecklat Gruppens affärsverksamhet. Nu är det dock dags för nya utmaningar, både för mig och för Gruppen”, kommenterar Heikki Härö. Rekryteringen av en ny verkställande direktör är igång.

HUS Gruppens styrelseordförande Olli Nokso-Koivisto svarar på frågor om saken efter delegationens nästa möte (17.3). Härös avskedsansökan från uppdraget som ekonomichef och utnämningen av en efterträdare torde behandlas först på därpåföljande delegationsmöte (18.4).

Olli Nokso-Koivisto och HUS styrelseordförande Leena Pihlajamäki svarar på alla eventuella frågor om detta.

Mera information:

Olli Nokso-Koivisto, 050 595 2408, olli.nokso-koivisto@hyy.fi; HUS styrelseordförande Leena Pihlajamäki, 050 543 9610, leena.pihlajamaki@hyy.fi; Heikki Härö, 050 326 8800.