Media och arkiv

Heikki Isotalo ny utbildningspolitiskt sakkunnig på HUS

08.12.2016

Studentkåren vid Helsingfors universitet har valt politices magister Heikki Isotalo till ny utbildningspolitiskt sakkunnig. Isotalo börjar arbeta i början av 2017.

Den utbildningspolitiskt sakkunniga ansvarar bland annat för utveckling av undervisningen vid Helsingfors universitet, för att observera nya trender inom undervisningen och för studiernas koppling till arbetslivet. Dessutom ingår det i den sakkunnigas arbetsuppgifter att informera om ärenden inom det egna området, både internt på kansliet och externt, exempelvis i sociala medier.

Isotalo har erfarenhet både av studentrörelsen och av informationsarbete. Åren 2012 och 2013 verkade han som vice ordförande och ordförande för studentkåren vid Åbo universitet. Sina kommunikationsfärdigheter har han utvecklat som redaktör för tidningarna Turun ylioppilaslehti och Lauttakylä och som praktikant på Kaskas Media och Förbundet för mänskliga rättigheter. Isotalo har dessutom haft flera olika förtroendeuppdrag.