Media och arkiv

Helsingfors är också studenternas hem – välkommen till studenternas kommunalvalsjippo torsdag 27.9 kl 12-14

26.09.2012

Studentorganisationerna i huvudstadsregionen arrangerar ett gemensamt kommunalvalsjippo torsdag 27.9. Jippot hålls på Studentplatsen (bredvid Gamla studenthuset) kl. 12–14 och temat är Studenternas hem. På Statsvetenskapliga fakultetens gård, Unionsgatan 37, kan man samtidigt också bekanta sig med STX Finlands och HERA:s (Helsinki Education and Research) studentbostadscontainer, där det kl. 12–14 firas inflyttningsfest.

Alla studerandena är välkomna att möta och diskutera med studentorganisationerna och kandidater. På samma gång kan man bekanta sig med HUS initiativer.

”Helsingfors är inte bara Finlands huvudstad och huvudscen för kulturen, politiken och näringslivet, utan också Finlands största studentstad. Studenterna vill aktivt delta och göra Helsingfors till en allt bättre stad för alla dess invånare”, påpekar Hanna Hannus, medlem av styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS).

Var tionde helsingforsare är högskolestuderande, sammanlagt bor det mer än 62 000 studerande i huvudstaden. I huvudstadsregionen bor det sammanlagt över 90 000 högskolestuderande.

Teman som är viktiga för huvudstadsregionens studenter i höstens kommunalval är bland annat bostäder och trafik. I samband med valet för studentföreningarna en kampanj bland annat för att öka antalet hyresbostäder, göra kollektivtrafiken smidigare och skapa bättre cykelleder.

”En god studentstad skapas av smidig trafik och ett gott bostadsutbud. I en sådan stad trivs studenterna också efter examen. Det lönar sig alltså inte att stänga öronen för studenternas åsikter”, säger Toni Asikainen, ordförande för Studerandekåren vid HAAGA-HELIA (HELGA).

Studentorganisationerna önskar alla stadsbor och representanter för medierna välkomna med för att diskutera viktiga kommunalvalsteman vid studenternas tält på Studentplatsen och vid invigningen av studentbostadscontainern.

Dagens jippo är en del av den riksomfattande kampanjen Studerandes hem, som samlar student- och studerandekårer under FSF:s och SAMOKs gemensamma kampanj. Kampanjen Studerandes hem påminner om att kommunen är hem för varje studerande som bor där. Högskolestuderande utgör en betydande del av många kommuners invånare och är även aktiva väljare.
Kommunen måste bära ansvar för sina studerande!

Studentkåren vid Helsingfors universitet
HUS kommunalvalsteman finns på adressen www.hyy.fi/kaupunki.
Mera information: HUS styrelsemedlem Hanna Hannus, 050 576 5073, hanna.hannus@hyy.fi

Aalto-universitetets studentkår (AUS)
Mera information: AUS styrelseordförande Voitto Kangas, 045 631 7689, voitto.kangas@ayy.fi

Arcada Studerandekår - ASK
Mera information: styrelsemedlem Henrik Nyholm, 045 327 4229, sopo@asken.fi

HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA
Mera information: styrelseordförande Toni Asikainen, 045 136 8093, toni.asikainen@helga.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA
Mera information: styrelsens vice-ordförande Aleksi Nenonen, 050 355 5516, aleksi.nenonen@metkaweb.fi

Sibelius-Akatemian ylioppilaskunta (SAY)
Mera information: styrelseordförande Niilo Tarnanen, 040 7104 297,  say-pj@siba.fi