Media och arkiv

Helsingfors universitetet bättrade med kandidatförfrågan

26.03.2014

Den nationella kandidatresponsförfrågan för året 2014 har varit öppen till den största delen av mars. Förfrågan skickades till nyligen utexaminerade kandidater i alla finska universiteten. Undervisnings- och kulturministeriet delar ut ungefär 50 miljoner euro på grund av förfrågans resultater. Resultater från den första ronden har redan påverkat betydande förändringar i universitetets verksamhet!

Analysen av svaren är inte ännu färdig, men det vet man ju redan att responsantalet, som är mycket viktig i utdelningen av pengar, har växt från 36% till 53,2%. Både universitetet och studentkåren vill tacka alla som har svarat förfrågan och alla dom som har hjälpt med informering!