Media och arkiv

Helsingin Akateemiset Perussuomalaisets ställningstagande för behandling av HUS

05.03.2019

Helsingin Akateemiset Perussuomalaisets (HAPSU) ställningstagande ”Finlands universitet bör kännas finska” är inte i enlighet med Studenkåren vid Helsingfors universitets värden. Till HUS värderingar hör likabehandling som studentkåren strävar att befrämja och utveckla i all sin verksamhet. Politiska partiföreningar står utanför HUS bidrag och således får HAPSU inte ekonomiskt understöd av studentkåren. 

Studentkåren behandlar ärendet, eftersom HUS misstänker att HAPSU brutit mot HUS likabehandlingsplan och således stadgarna för föreningar inom HUS. Dessutom fastställs det i HUS linjepapper att föreningarna förutsätts följa likabehandlingsplanen.  

HUS ekonomidirektion behandlar HUS medlemsföreningars ärenden och bland annat avlägsnandet av föreningar från HUS. HAPSU:s ställningstagande och verksamhet kommer att behandlas av ekonomidirektionen. 

Mer information: 

Laura Wathén
HUS styrelseordförande
050 4091383

Aaro Riitakorpi
generalsekreterare
040 0816 426