Media och arkiv

Hjälp till med att bereda HUS policydokument

25.03.2014

I vår ska HUS besluta om studentkårens policy i fråga om försörjning och boende. Den här gången kan alla HUS-medlemmar som vill delta i beredningen av policydokumenten genom att kommentera utkasten i GoogleDocs.

Detta är första gången HUS ska göra upp ett policydokument om försörjningsfrågor. I dokumentet samlas HUS ekonomiska ståndpunkter, bland annat om studiestöd.
HUS bostadspolitiska policydokument slår fast HUS målsättningar i fråga om både allmän bostadspolitik och studentbostäder. Det nuvarande policydokumentet är från 2011. Det kan läsas här (på finska).

Via GoogleDocs kan du vara med om att bereda policydokumenten och följa med hur de avancerar. Utifrån den öppna beredningen sammanställer HUS styrelsemedlemmar och sakkunniga med ansvar för boende- och försörjningsfrågor utkast till policydokumenten som sedan behandlas av HUS styrelse och delegation. Delegationen godkänner policydokumentet om försörjningsfrågor på sitt möte 23.4 och bostadspolitiska policydokumentet på sitt möte 12.5.

Policydokumentet om försörjningsfrågor kan man kommentera här.
Policydokumentet om bostadspolitik kan man kommentera här.

Texterna är på finska men man kan kommentera också på svenska.

HUS använder policydokumenten som stöd för sitt påverkansarbete. HUS främjar målsättningarna i dokumenten bland annat genom möten med politiker och tjänstemän, genom ställningstaganden och aktioner.