Media och arkiv

Howard Sklar är bästa internationella lärare 2013

20.11.2013

På rektorns internationella fest igår delade Studentkåren vid HU ut pris till årets bästa internationella lärare. Studentkårens styrelse beslöt att dela ut priset till Howard Sklar från institutionen för moderna språk. Priset till den bästa internationella lärare delas årligen ut av Studentkåren. Genom att uppmärksamma strålande föreläsare och engagerade handledare vill man fästa uppmärksamhet vid vikten av den internationella undervisningen.