Media och arkiv

Hur klara livhanken över sommaren?

25.05.2015

Om du studerar under sommaren kan du ansöka om studiestöd för sommarmånaderna. Din studieplan för sommaren måste omfatta prestationer för minst 5 studiepoäng per stödmånad. Det lönar sig att göra sin ansökan i god tid!
Mera information på FPA:s sidor: http://www.kela.fi/web/sv/aktuellt-boende/-/asset_publisher/X0HyHg5hd9p2...

Om du inte får studiestöd, har inte hittat sommararbete eller har tillräckligt med besparingar att leva på kan du ansöka om utkomststöd vid den egna kommunens socialbyrå. Utkomststöd kan också beviljas för att dryga ut alltför små inkomster eller för att täcka perioden fram tills utbetalning av studiestödet.
Mera information från din egen kommuns socialbyrå, för Helsingfors stad gäller:
http://www.hel.fi/hki/Sosv/sv/Service+A-_/Utkomstst_d/utkomststod_2

Studerande är inte berättigade till arbetsmarknadsunderstöd eller inkomstrelaterad arbetslöshetsunderstöd under sommaren. Som undantag räknas situationer där du redan är färdig med studierna, men examensintyget dröjer oberoende av ditt eget handlande. Kontakta i så fall TE-centralen.
Lisätietoa: http://toimistot.te-palvelut.fi/sv/uusimaa