Media och arkiv

HUS: Begränsning av studiestödet uppmuntrar inte till snabbare studier

19.03.2013

Ställningstagande 18.3.2013. Fritt för publicering.

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) motsätter sig de planerade förändringarna av studiestödet som skulle medföra att den tid man får lyfta studiestöd begränsas ytterligare eller att en allt större del av stödet skulle bestå av lån. HUS deltar tillsammans med andra studentorganisationer i den stordemonstration som hålls i Helsingfors 20.3, där man kräver att studiestödet ska bevaras i sin nuvarande form.

Under vårterminen har man bland annat framkastat tanken på en 5+1-modell, enligt vilken alla stödmånader måste användas på exakt fem år och efter det skulle studenterna bara få lån. Motiveringen är att det skulle försnabba studierna. HUS påpekar att det i praktiken kan vara svårt att få en examen på fem år, vilket kan bero på många saker, som till exempel hur studierna är organiserade eller att man byter studieområde. I sådana fall underlättas utexamineringen inte av att alla studiestödsmånader måste användas inom fem år. Redan nu är antalet studiestödsmånader begränsat: man får lyfta stöd i maximalt 55 månader.

– 5+1-modellen lämpar sig inte för högskolestuderande, för högskolestudierna kräver flexibilitet. Studenterna måste kunna få göra egna överväganden, så att de till exempel har möjlighet att göra längre praktikperioder vid sidan av studierna, säger HUS styrelseordförande Lauri Koskentausta.

I det nuvarande regeringsprogrammet sägs att studiestödet ska indexbindas 1.9.2014. Nu är studiestödet är den enda sociala förmånen som inte är indexbunden.

– Vi vill att man håller fast vid sina löften. Vi kräver alltså inte det omöjliga, utan bara att studenternas ställning inte ska försämras, konstaterar Koskentausta.

HUS påminner också om att det senast gjordes förändringar i studiestödet 2011.

– Nu får det vara nog med trixandet: vi hinner inte ens se de reella följderna av en studiestödsreform innan man börjar planera nästa förändring. Det som nu skulle vara viktigt vore att koncentrera sig på att erbjuda studier av hög kvalitet och hjälpa nyutexaminerade att få jobb. På så sätt kunde man på allvar förbättra sysselsättningen bland ungdomar och förlänga arbetskarriärerna, anser Koskentausta.

Lauri Koskentausta, styrelseordförande, HUS
Katri Korolainen, generalsekreterare, HUS

Mera information: Tiina Parkkinen, styrelsemedlem, HUS, 050 325 9175, tiina.parkkinen@hyy.fi, tiina.parkkinen(at)hyy.fi