Media och arkiv

HUS belönade föreningar

23.11.2012

På HUS ordförandeseminarium i måndags delade HUS ut priser till föreningar som utmärkt sig speciellt under året. Priser delades ut för bästa föreningstidning, bästa evenemangskoncept och bästa overallmärke. Dessutom delade man ut ett tvåspråkighetspris och ett pris till den bästa internationella föreningen.

Bästa föreningstidning: Tutkain – hedersomnämnande: Skidi

Priset för den bästa föreningstidningen 2012 gick till tidningen Tutkain som ges ut av fakultetsföreningen Kannstöparna vid statsvetenskapliga fakulteten. Tutkain fick beröm för att den både är rotad i studenternas vardag och erbjuder intressant läsning också för andra läsare. Tidningen har en klar linje och innehållet är mångsidigt.

Dessutom gavs ett hedersomnämnande till tidningen Skidi som ges ut av barnträdgårdslärarstuderandenas ämnesförening EBE ry.

Bästa evenemangskoncept: Matlus fakultetsbastu – hedersomnämnande: Humanisticums konstkluster

Priset för bästa evenemangskoncept gick till Matlus fakultetsbastu som man ansåg att är ett viktigt evenemang, för att det förenar personalen och studenterna och underlättar intressebevakningen. Hedersomnämnande fick Humanisticums konstkluster som öppnade föreningslokalen för galleribruk.

Bästa overallmärke: Foni

Priset för årets bästa overallmärke gick till Fonis färggranna och innovativa märke. 

Tvåspråkighetspris: Saga rf

Tvåspråkighetsutskottet gav ett tvåspråkighetspris till Saga rf, ämnesföreningen för dem som studerar nordiska språk, nordisk litteratur och svensk översättning. Enligt utskottet har Saga en alltigenom positiv attityd till tvåspråkigheten och föreningen arbetar aktivt för att synliggöra den. Föreningen använder själv båda de inhemska språken och uppmuntrar även andra till det. Utskottet gav beröm för att Sagas tvåspråkiga verksamhet är mångsidig och genomgripande – tvåspråkighetstänket genomsyrar all verksamhet.

Bästa internationella förening: AIESEC HY

AIESEC HY fick pris som den bästa internationella föreningen. Föreningen får beröm bland annat för att både finländska och utländska studerande kan bli medlemmar och komma med i verksamheten. Dessutom arbetar AISEC HY aktivt med att hjälpa de utländska medlemmarna att integreras i Finland.