Media och arkiv

HUS: Definitivt ja till ett försök med gågata på Mannerheimvägen!

14.02.2014

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) hoppas att stadsfullmäktige i Helsingfors ska godkänna den fullmäktigemotion som behandlades 12.2 om ett försök med gågata på Mannerheimvägen, mellan Postgatan och Norra Esplanaden. ”Motionen är ett steg på vägen mot ett bättre Helsingfors”, säger styrelsens ordförande Anna-Maija Riekkinen. ”I och med försöket skulle det bli både smidigare och trevligare att röra sig i centrum.”
Försöket skulle utöka det fria, levande stadsrummet i Helsingfors centrum. HUS anser att det är en positiv utveckling. Runtom i världen, exempelvis i New York och Köpenhamn, finns det exempel på lyckade försök med gågator.
I somras gjordes ett försök med att göra Vasagatan i Helsingfors till gågata. Försöket ledde till flera lyckade evenemang på Vasagatan, som till exempel gatulopptorg, men en del av planerna på att liva upp gatan fastnade i byråkratin. ”En gågata skulle ge stadsborna utrymme för evenemang och konst. För att stöda sådan verksamhet som initieras av stadsborna själva måste staden också ha snabba och flexibla tillståndssystem”, konstaterar Sanni Laiho, ansvarig för stadsfrågor i HUS styrelse. ”På senare år har vi sett glädjande livfull stadskultur i Helsingfors, detta försök skulle föra in den i stadens absoluta centrum.
HUS hoppas att Helsingfors ska ha mod att göra sådana här försök både nu och i framtiden, och att centrum av staden i första hand skulle planeras på fotgängarnas villkor.

Anna-Maija Riekkinen, ordförande för HUS styrelse
Katri Korolainen, HUS generalsekreterare

Mera information: Sanni Laiho, sanni.laiho@hyy.fi tfn 050 595 0318
Ställningstagande 14.2.2014 - Fritt för publicering