Media och arkiv

HUS delade ut flera förtjänsttecken på sin 143-årsfest

28.11.2011

Styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har på sitt jubileumsmöte beviljat flera förtjänsttecken för arbete studentkåren till fromma. Förtjänsttecknen delades ut på HUS 143-årsfest i Gamla studenthuset på kvällen den 26 november.

Enligt 4 § i studentkårens reglemente om förtjänsttecken beviljas presidiets hederstecken med brett purpurband till en person som studentkåren vill uttrycka speciellt stor högaktning för.

I år beviljas kansler emeritus, medicine och kirurgie doktorn Kari Raivio presidiets hederstecken i brett purpurband för betydande och förtjänstfulla insatser Helsingfors universitet och dess studenter till fromma. Raivio har lång erfarenhet av universitetsvärlden och är en aktiv samhällsdebattör. Studentkåren sätter enormt stort värde på hans mod och helhjärtade engagemang, trots att de studentkårsaktiva ibland har fått gråa hår av hans färgstarka inlägg i den högskolepolitiska debatten. För studentkåren är denna outtröttliga pensionär en strålande sparringpartner och meddebattör.

Studentkårens hederstecken i brett blått band delas årligen ut till en eller flera personer som på ett betydande sätt har främjat studentkårens strävanden eller som studentkåren vill visa sin aktning för. I år ges hederstecknet i brett blått band till kontaktchef Hellevi Majander och näringslivsdirektör Eero Holstila.

Kontaktchef Hellevi Majander har arbetat med universitetets samhälleliga växelverkan och var i åratal en av de bärande krafterna där – speciellt har samarbetet mellan universitetet och staden varit en hjärtesak för henne. Utan att framhäva sig själv har hon alltid sett till att studenterna tas med i diskussionerna och har lyssnat på den respons hon fått. Hon om någon förstod att universitetets samhälleliga växelverkan också angår studenterna och hon delade studentkårens breda syn i den frågan.

Näringslivsdirektör Eero Holstila är också ihågkommen för sin mycket varma inställning till studentkåren och studenterna. Under sin långa karriär arbetade Holstila på olika poster med utveckling av Helsingfors stad. Som stadens näringslivschef var han alltid konstruktiv, hade ett brett perspektiv och tog olika aktörer i beaktande. Under de sista åren före sin pensionering hade han ett nära samarbete med studentkåren i flera olika frågor och tog bland annat ansvar för att ordna den nödinkvartering för studerande som studentkåren, universitetet och staden samarbetar om.

Enligt 4 § i studentkårens reglemente för förtjänsttecken kan studentkårens standar ges till ett samfund som har främjat studentkårens strävanden.

Studentkårens standar för ett betydande och förtjänstfullt arbete till förmån för de allra fattigaste och mest sårbara människorna och deras människovärde ges till Kyrkans Utlandshjälp. Denna organisation för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd grundades år 1947 och den verkar i mer än 30 länder, där man arbetar med de mest utsatta, oavsett religion, etniskt ursprung, politisk övertygelse eller kön. Organisationen finns alltid där nöden är som störst och förhållandena som svårast, inte där kamerorna blixtrar som mest. I år har organisationen envist lyft fram hungerkatastrofen i Östafrika och har redan förmedlat närmare en miljon euro för att hjälpa torkans offer. HUS har bett festdeltagarna att inte ge några årsfestgåvor, utan istället rikta eventuella gåvor till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Förtjänsttecknet i smalt blått band för betydelsefullt och förtjänstfullt arbete studentkåren till fromma får agronomie- och forstmagister Maaria Haikarainen, agronomie- och forststuderande Minni Tapola, filosofie magister Mirja Komulainen, politices magister Reima Launonen och kandidaten i naturvetenskaper Petrus Repo.

Förtjänsttecknet för långvarigt och förtjänstfullt arbete studentkåren till fromma får verkställande direktören, politices magister Arja Kosonen, kassörskan Ulla Pohjois-Koivisto och kassörskan Kirsi Heikkilä. Detta förtjänsttecken beviljas efter 20 års tjänst vid studentkåren eller i HUS Gruppen.

Priset Magister Bonus – En god lärare 2011 går till universitetslektor Matti Luukkainen på institutionen för datavetenskap. I prismotiveringarna tackas Luukkainen för att han på ett aktivt och innovativt sätt utvecklar undervisningen och tar i bruk mångsidiga undervisningsmetoder. En av Luukkainens särskilda förtjänster är att han lyckas få första årets studerande att bli engagerade i studierna inom sitt utbildningsområde. Luukkainens insatser är ett gott exempel på hur man genom att satsa på undervisningen och handledningen i början av studierna kan hjälpa studenterna att finna sin egen plats i universitets- och vetenskapssamfundet. Dessutom anser juryn att Luukkainen i sin verksamhet som mentor för nya lärare sprider både en positiv inställning till pedagogik och ett tänkande som utgår från studenternas behov och därmed bidrar till att sprida god undervisningspraxis vidare.

Studentkåren vid Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största studentkår. Till studentkåren hör ca 28 000 grundexamens- och forskarstuderande vid Helsingfors universitet.

Mera information:

Studentkårens ordförande Maija Jäppinen, maija.jappinen@helsinki.fi, tfn 050 414 7986
HUS styrelseordförande Leena Pihlajamäki, leena.pihlajamaki@hyy.fi, tfn 050 543 9610