Media och arkiv

HUS delade ut flera utmärkelser på sin 146-årsfest 26.11.2014

01.12.2014

Styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet har på sitt jubileumsmöte beviljat utmärkelsetecken åt flera personer för deras insatser för studentkåren. Utmärkelserna delas ut på HUS 146-årsfest i Gamla studenthuset på kvällen den 26 november.

Studentkårens utmärkelsetecken i brett blått band beviljas varje år till någon eller några personer som förtjänstfullt har främjat studentkårens strävanden, eller som studentkåren vill visa sin vördnad för.

Studentkårens utmärkelsetecken i brett blått band får:
- vicehäradshövding Heikki Valkjärvi för betydande och förtjänstfullt arbete till förmån för studentbostäder och en bättre stad
- juris licentiat Juha Viertola för långvarigt och förtjänstfullt arbete till förmån för studentkåren och dess förvaltning
- vicehäradshövding Kerstin Rinne för ett banbrytande och engagerat arbete till förmån för studentkårens affärsverksamhet.

Enligt studentkårens instruktion om förtjänsttecken 4 § kan studentkårens standar ges till ett samfund som har arbetat för att främja studentkårens strävanden.
   
Studentkårens standar ges till kampanjen Tahdon 2014 som erkänsla för dess insats för att utveckla demokratin i Finland och dess arbete för de mänskliga rättigheterna.

Studentkårens förtjänsttecken i smalt blått band för betydande och förtjänstfullt arbete till förmån för studentkåren får Lari Ahokas, Ted Apter, Veikko Eranti, Mia Haglund, Hanna Hannus, Pasi Hario, Anni Hirsaho, Juha Hurme, Emma Kari, Sara Miettunen, Olli Nokso-Koivisto, Tuomas Pernu och Harri Waltari.

Förtjänsttecken för långvarigt och förtjänstfullt arbete till förmån för Studentkåren vid Helsingfors universitet ges i år till kassan Kirsi Mähönen och restaurangchefen Sari Mönkölä.

Priset Magister Bonus, eller En God Lärare går i år till biträdande professorn i straffrätt Sakari Melander. I prismotiveringarna påpekas att Melander både är lätt att närma sig och är en trovärdig lärare och forskare, som på sina föreläsningar koncentrerar sig på det som är relevant, vilket han förmedlar på ett sätt som studenterna kan förstå. Det som gör Melander till en speciellt god lärare är hans positiva inställning till studenterna, hans sakkunskap och öppenhet i fråga om utveckling av undervisningen. Melander har en positiv inställning till respons, vilket har fått studenterna att ännu aktivare än förr delta i utvecklingen av undervisningen på fakulteten.

Studentkåren vid Helsingfors universitet är Finlands äldsta och största studentkår. Till studentkåren hör ca 27 000 grundexamens- och forskarstuderande vid Helsingfors universitet.

Mera information:

HUS styrelseordförande Anna-Maija Riekkinen, anna-maija.riekkinen(at)hyy.fi, tfn 050 543 9610