Media och arkiv

HUS delade ut flera utmärkelsetecken på sin 145-årsfest 26.11.2013

28.11.2013

Styrelsen för Studentkåren vid Helsingfors universitet har på sitt jubileumsmöte beviljat flera utmärkelsetecken åt personer som har verkat studentkåren till fromma. Utmärkelserna delas ut på HUS 145-årsfest i Gamla studenthuset på kvällen den 26 november.

I år ges presidiets utmärkelsetecken i brett purpurband till kansler emeritus, rektor emeritus Ilkka Niiniluoto för hans betydande och förtjänstfulla arbete Helsingfors universitet och dess studenter till fromma. Denna person, som även är känd som rikets officiella filosof, har på ett beundransvärt sätt lyckats förena en karriär inom vetenskapen med en karriär inom förvaltningen. Han har även en lång karriär som organisationsaktiv bakom sig och har alltid haft en levande kontakt med studenternas vardagsverklighet. Därför förtjänar han studentkårens högsta utmärkelsetecken.

Studentkårens utmärkelsetecken i brett blått band beviljas varje år till någon eller några personer som förtjänstfullt har främjat studentkårens strävanden, eller som studentkåren vill visa sin uppskattning för. Utmärkelsetecknet med studentkårens breda blå band ges till Helsingfors universitets kansler Thomas Wilhemsson, universitetsprästen Leena Huovinen och professorn i biologi Ilkka Hanski för ett betydande och förtjänstfullt arbete studentsamfundet till fromma.

Enligt studentkårens instruktion om förtjänsttecken 4 § kan studentkårens standar enligt övervägande ges till ett samfund som har arbetat för att främja studentkårens strävanden.

Studentkårens standar ges till De hundras kommitté för ett långvarigt och betydande arbete mänskligheten till fromma.

Utmärkelsetecken i smalt blått band för betydande och förtjänstfullt arbete studentkåren till fromma ges till politices magister, filosofie student Aura Kostiainen, filosofie magister Juha Kuokkala, teologie magister Lauri Laine, filosofie magister Antti Miettunen-Nordström, teologie student Leena Pihlajamäki, filosofie student, filosofie magister Ville Sinnemäki, filosofie magister Katariina Styrman, styrman Ilmo Teikari, kandidaten i humanistiska vetenskaper Matti Tujula och filosofie student Juha Töyrylä.

Förtjänsttecken för långvarigt och förtjänstfullt arbete Studentkåren vid Helsingfors universitet till fromma ges till Tuomas Seppä, Riitta Sundström, Minna Tammi, Paula Andersson och Pirjo Koivu. Detta förtjänsttecken ges till personer som har verkat i studentkåren eller i HUS Gruppen i 20 år.

Priset Magister Bonus, En god lärare, 2013 går till lektorn i samhällshistoria och docenten i ekonomisk historia och socialhistoria Hanna Kuusi. Priset motiveras med att hon är genuint intresserad inte bara av sitt eget ämne, utan också av att undervisa. Som lärare använder sig Kuusi av många olika pedagogiska metoder och hon betonar djupinlärning som utgår från studenternas behov. I sin undervisning beaktar hon både de beröringspunkter hennes eget vetenskapsområde har med samhället i stort och studenternas varierande karriärplaner. De studenter som har föreslagit Kuusi beskriver henne som uppmuntrande, varm och diskuterande. Enligt studenterna försöker Kuusi lära känna sina studenter också utanför föreläsningssalen och hon deltar bland annat i ämnesföreningens evenemang. Hon utvecklar också aktivt sina kurser utifrån den feedback som studenterna ger.

Studentkåren vid Helsingfors universitet är Finlands största och äldsta studentkår. Till studentkåren hör cirka 28 000 grundexamens- och forskarstuderande vid Helsingfors universitet.

Mera information:

HUS styrelseordförande Lauri Koskentausta, lauri.koskentausta(at)hyy.fi, p. 050 543 9610