Media och arkiv

HUS efterlyser riskfriare studielån

15.05.2012

Ställningstagande 15.5.2012

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) kräver att studielånet blir riskfriare. Återbetalningen av studielånet borde börja först när studenterna är utexaminerade och har uppnått en tillräcklig inkomstnivå. Det borde också gå att lyfta lån retroaktivt. Däremot får man inte göra det obligatoriskt att ta studielån och studiestödet måste också i fortsättningen ha huvudvikten lagd på studiepenningen.

”Många studerande låter bli att ta studielån på grund av osäkra framtidsutsikter. Vi vill att det ska bli så riskfritt att ta studielån att lånet blir ett reellt alternativ för studenterna”, konstaterar HUS styrelseordförande Jannica Aalto.

I den ekonomiska situation och det arbetsmarknadsläge som nu råder upplever många det som en onödig risk att skuldsätta sig som ung. I synnerhet studerande inom områden där sysselsättningsutsikterna är osäkra låter bli att ta studielån. Därför understöder HUS en modell enligt vilken man börjar betala tillbaka studielånet först när man har blivit utexaminerad och har uppnått en tillräckligt hög inkomstnivå. En sådan modell används exempelvis i USA och Storbritannien.
En annan viktig reform är att göra det möjligt att ta studielån också retroaktivt, vilket skulle ge studenterna möjlighet att själva välja när de vill utnyttja det stöd som erbjuds. På så sätt kunde studenterna lyfta lån som de inte utnyttjat under tidigare år.

”Livssituationerna och penningbehovet varierar under studietiden. Ett studielån som kan lyftas retroaktivt skulle hjälpa i oväntade situationer och till exempel göra det möjligt att koncentrera sig på att skriva pro gradun utan att behöva jobba samtidigt. Det här kunde också göra att studenterna utexamineras snabbare”, funderar Aalto.

HUS anser dock att hela socialförsäkringssystemet borde förenklas genom att man övergår till en basinkomst. HUS önskar att man inom statsförvaltningen noga utreder vilka effekter olika modeller för basinkomst skulle ha, så att diskussionen om en basinkomst istället för att handla om drömmar kunde fokusera på praktiskt genomförbara lösningar.

Jannica Aalto, styrelseordförande
Katariina Styrman, generalsekreterare

Mera information: Heidi Vesterinen, styrelsemedlem, 050 325 9175, heidi.vesterinen(at)hyy.fi