Media och arkiv

HUS följer upp förändringar i lärocentret Alexandrias öppenhållningstider

08.10.2013

Helsingfors universitets utrymmes- och fastighetsdirektion har under hösten behandlat läroscentret Alexandrias öppenhållning nattetid.  För tillfället har det varit möjligt att besöka Alexandria nattetid och under veckoslutet med en personlig magnetnyckel. Dock har användingen varit sparsam, speciellt mellan kl. 02-07. Samtidigt har det mellantid uppstått problem med att garantera säkerheten under nätterna.

Därför har det nu diskutertas om möjligheten att stänga Alexandria från midnatt till ungefär 6 på morgonen. HUS har lyft fram att det är centralt att beakta att en stor del av kursuppgifternas inlämningstider är vid midnatt. Därför skulle det vara viktigt att utrymmet kunde vara öppet lite längre än enbart till midnatt. Direktionen beslöt i sitt senaste möte att man kan ge upp en del av nattanvändningen av Alexandria men någon noggrann tidpunkt har ej fastslagits.

HUS har genom sin studeranderepresentant i Utrymmes- och fastighetsdirektionen krävt att Helsingfors universitet, som det toppuniversitet det är, även måste kunna erbjuda sina studerande en möjlighet att studera nattetid. På grund av de olika livssituationerna hos studenterna (t.ex. tillfälligt boende hos en vän, familjetillökning, eller oroliga boendekompisar) kan det finnas behov av att tillfälligt studera i ett lugnt utrymme hela dygnet runt. Även om man besluter om att minska möjligheterna för att använda Alexandria nattetid, skulle det vara väldigt viktigt att de studerande erbjuds ett annat utrymme för dygnet runt studier. Det är även centralt att det kommer fram tillräckligt med information om detta utrymme, samt eventuella övriga förändringar. Direktionen har ställt sig positiv till en möjlighet att erbjuda ett annat utrymme för studier dygnet runt.

HUS har under de senaste diskussionerna med Utrymmes- och fastighetsdirektionen hört positiva erbjudanden om att Alexandria skulle kunna vara öppet till kl. 01.00 och inte enbart till 24.00, som diskutertas tidigare. Man är även beredd att erbjuda ett annat utrymme för studier nattetid, men man har först nu börjar undersöka vilka utrymmen som kan erbjudas. Dock är utgångspunkten att det skall finnas ett ersättande utrymme när man avslutar Alexandrias nattöppet. Alexandria kommer åtmintonen som det nu ser ut att vara öppet under denna höst. HUS vill garantera att de studerande kan studera flexibelt, effektivt och säkert under alla olika skeden av livet.

För mera information kontakta viceorförande Elina Mattero, elina.mattero@hyy.fi