Media och arkiv

HUS föreningslokalfördeling 2013

19.03.2013

HUS omfördelar föreningslokalerna 2013. I lokalfördelningen för år 2013 fördelas lokaler för tre år framåt, 2014–2016. Lokalfördelningen görs av HUS ekonomidirektion och den godkänns av HUS styrelse.

Alla föreningar som verkar inom HUS kan ansöka om en föreningslokal. Föreningen måste ha blivit godkänd som en HUS-förening och den måste ha fyllt i sina kontaktuppgifter för år 2013 i Tahlo-systemet. För att kunna ansöka om en lokal måste man fylla i en enkät om användningen av föreningslokaler i samband med att man gör ansökan. Ansökningsblanketten och enkäten fylls i på nätet, länkarna skickas ut till föreningarna innan ansökningen börjar. Ansökningen börjar 8.4 och den avslutas 30.4 kl. 12. Observera att också de föreningar som hittills har haft en HUS-lokal också ska fylla i blanketten! Försenade ansökningar beaktas inte.

Vid fördelningen av föreningslokaler beaktas följande:

  • Föreningens behov av en lokal och dess möjligheter att få lämpliga utrymmen på annat håll.
  • Föreningsverksamhetens omfattning och karaktär.
  • Hur föreningen har använt och tagit hand om sin nuvarande lokal (om den har haft en HUS-lokal).
  • Om flera föreningar placeras i samma lokal eller utrymmen beaktas också deras förutsättningar att verka i samma lokal.
  • Föreningsverksamhetens kontinuitet och utveckling.
  • Speciell vikt fästs vid ansvarsfullhet, mångsidighet och öppenhet i verksamheten.

Tidtabell för lokalfördelningen i ett nötskal:

2.4 kl. 17-19: föreningarna informeras om lokalfördelningen i Mannerheim-salen (Mannerheimvägen 5A, 5. vån.).
Fr.o.m. 8.4: ansökan om lokal kan lämnas in till HUS, antingen elektroniskt eller på papper.
30.4 kl. 12: sista dagen att lämna in ansökan om föreningslokal.
Juni 2013: HUS ekonomidirektion gör ett interimistiskt beslut om lokalfördelningen.
Sommaren 2013: föreningarna kan kommentera beslutet fram till 31.8
September–oktober 2013: HUS ekonomidirektion och HUS styrelse fattar slutgiltigt beslut om lokalfördelningen.
1.1.2014: den nya lokalfördelningen träder i kraft.

Övriga information:
Ordförande för ekonomidirektionen Anna-Maija Riekkinen, anna-maija.riekkinen@hyy.fi, 050 595 0324
Sakkunnig (föreningar) Akseli Huhtanen, jarjestosihteeri@hyy.fi, 050 537 3798