Media och arkiv

HUS föreslår Joel Lindqvist och Ada Saarinen för FSF:s styrelse 2018

29.09.2017

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) föreslår pol.stud. Joel Lindqvist och pol. stud. Ada Saarinen för Finlands studentkårers förbunds (FSF) styrelse år 2018.

I HUS styrelse har Lindqvist, 23, i år ansvarat för stadsfrågor och boende. Saarinen, 24, är vice ordförande i HUS styrelse och koordinerar intressebevakningen och kommunikationen om den. Hon är också ansvarig för försörjningsfrågor. 

Lindqvist studerar samhällspolitik och inom HUS har han bland annat lett studentnätverket World Student Capitals kommunalvalskampanj i Helsingfors. Kampanjen stödde studerande och unga kandidater i valet. Till FSF:s styrelse medför Lindqvist allt det kunnande kan samlat på sig under valkampanjen.

"Nu har jag det svart på vitt: Nordeas ekonom Olli Kärkkäinen har räknat ut att studenterna är den enda grupp där inkomsterna sjunkit under åren 2011–2018. I dessa tider måste studentrörelsen vara mer alert än någonsin. Nästa år måste vi arbeta hårt för att också studenternas röst ska höras i beslutsfattandet i det här landet", säger Lindqvist.

Saarinen studerar allmän statslära och har lång erfarenhet av studentorganisationsverksamhet. Hon har bland annat ansvarat för översynen av HUS policydokument och kampanjen #äläkelaamunsuhdetta med målet att göra det allmänna bostadsbidraget individuellt. I FSF:s styrelse vill hon fortsätta arbetet som intressebevakare för studenternas rättigheter.

"I riksdagsvalet 2019 är det upp till bevis för studentrörelsen. Vi måste lyfta fram och ta ställning till många frågor som gäller studenternas socioekonomiska ställning, betydelsen av utbildning och de utmaningar som vår generation står inför."

"I år har Joel ansvarat för HUS kommunalvalskampanj, som blev väldigt lyckad. Många av HUS mål togs in i Helsingfors stads strategi. Joel har ett taktiskt öga för påverkansarbete, han är en erfaren lobbyist och en jovialisk kollega. Ada tog fram vår kampanj #äläkelaamunsuhdetta, som uppmärksammades i många riksmedier. Ada är en kreativ handlingsmänniska som brinner för att arbeta för studenternas bästa", säger styrelsens ordförande Laura Luoto.

FSF väljer styrelse för 2018 på sitt förbundsmöte 17–18.11.2017 i Tammerfors.  FSF bevakar studenternas intressen på riksnivå och tar ställning i utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor.

Mera information:

Joel Lindqvist

joel.lindqvist@hyy.fi

040 570 3980

Ada Saarinen

ada.saarinen@hyy.fi

050 595 0328

Laura Luoto, HUS styrelseordförande

laura.luoto@hyy.fi

050 543 9610