Media och arkiv

HUS föreslår Tarik Ahsanullah till ordförande och Henna Pursiainen till styrelsemedlem i FSF 2017

04.10.2016

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) föreslår jur.stud. Tarik Ahsanullah till ordförande för Finlands studentkårers förbund (FSF) och pol.stud. Henna Pursiainen till styrelsemedlem i FSF för 2017.

I HUS styrelse har Ahsanullah i år ansvarat för utbildningspolitiska frågor och för ägarstyrningen av HUS Gruppen. Den 24-åriga Ahsanullah studerar juridik för fjärde året och han har bland annat verkat som ordförande för HUS Gruppens förvaltningsråd, som skattmästare för fakultetsföreningen Pykälä ry och han har suttit i juridiska fakultetens fakultetsråd. 

”Studentrörelsen har kritiserats för att vara en icke-rörelse, som nog hittar problem, men inga lösningar. Den här bilden av oss måste förändras! Som framtidens sakkunniga måste vi kunna erbjuda realistiska, konkreta och ansvarsfulla lösningar som gör att Finland är världens bästa land att leva och lära i också under de följande 100 åren”, slår Ahsanullah fast. 

Pursiainen studerar samhällspolitik och hon har lång erfarenhet av studentorganisationer. I HUS styrelse har den 24-åriga Pursiainen ansvarat för påverkansarbetet i stadsfrågor. Tillsammans med World Student Capital, nätverket för student- och studerandekårerna i huvudstadsregionen, lyckades hon i våras höja byggnadsmålet för studentbostäder i Helsingfors med etthundra bostäder per år.

”För mig räcker det inte att man bara kastar ut barnet i vattnet och ser om hen lär sig simma. Det måste samtidigt finnas en plan för vad man ska göra när barnet har lärt sig simma och behöver en större bassäng. Jag vill att studentrörelsen ska tänka stort, men enhetligt. Vi har inte råd att bara stå på bassängkanten och bekymra oss”, säger Pursiainen.  

”Studentrörelsen behöver en ledning som har ny energi, fräscha idéer och förmåga att engagera Lappbrinken och hela fältet till att ge allt de kan. Jag vet att Tarik är den bästa ordföranden för vårt förbund. Henna har visat sig vara en energisk och fördomsfri person som får saker gjorda, hon tar ansvar, slutför projekt framgångsrikt och jag sätter enormt värde på hennes samarbetsförmåga. Vi studenter kan sova bättre om natten när sådana som Tarik och Henna tar hand om vår framtid”, konstaterar HUS styrelseordförande Susanna Jokimies.

FSF väljer styrelse för 2017 på sin förbundsdag 18–19.11.2016 i Korpilampi i Esbo. FSF bevakar studenternas intressen på riksnivå och tar ställning i utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor.

Mera information

Tarik Ahsanullah
tfn 050 595 0327
tarik.ahsanullah(a)hyy.fi 

Henna Pursiainen
tfn 050 595 0318
henna.pursiainen(a)hyy.fi

Susanna Jokimies
tfn 050 543 9610
susanna.jokimies(a)hyy.fi