Media och arkiv

HUS: Flera hem i Helsingfors!

22.04.2014

Ställningstagande 22.4.2014

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) kräver en förbättring av den alarmerande dåliga bostadssituationen i huvudstadsregionen: Det måste skapas flera hem i Helsingfors, speciellt för studerande. HUS oroar sig speciellt för studenternas bostadssituation efter att regeringen beslöt att slopa hyresunderstödet till studentbostadsorganisationerna. Bostadsläget i huvudstadsregionen är temat även då studentkåren sätter studentmössan på Havis Amanda på valborgsmässoafton.

Som bot mot den kroniska bostadsbristen kräver HUS ett närmare samarbete mellan aktörerna i huvudstadsregionen. Städerna och de allmännyttiga byggherrarna måste se till att stadens mål på 1000 nya ARA-bostäder per år förverkligas, så att man kan få tillräckligt med bostäder till rimligt pris i Helsingfors. Högskolorna och studentorganisationerna bör också tas med i planeringen av studentbostäder.

Dessutom krävs fördomsfria lösningar.
- Man måste ta till alla medel för att öka antalet förmånliga bostäder. Kvadratmetrarna räcker till i Helsingfors, de måste bara tas i effektiv användning, exempelvis genom att man bygger om gamla industri- och kontorsfastigheter till bostäder, föreslår Jaakko Rissanen, HUS styrelsemedlem med ansvar för boendefrågor.

Den omöjliga bostadssituationen i huvudstadsregionen drabbar speciellt studerande. Köerna till Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas skvallrar om den stora efterfrågan på studentbostäder: i fjol stod som mest 6000 i kö till Hoas-bostäder. Priserna på den privata marknaden har rusat i höjden och är oöverkomliga för studerande. I huvudstadsregionen steg hyrorna för fritt finansierade bostäder i medeltal med 4,4 procent 2013 och med 3,3 procent i resten av landet, medan stöden till studerande har hållits på samma nivå som förr.

Genom att förbättra bostadssituationen kan Helsingfors bli en bättre och mera lockande boningsort.
- Allt för höga boendekostnader höjer tröskeln för att söka sig till Helsingfors för att studera. Valet av studieort borde styras av vars och ens egna förmågor och intressen, inte av betalningsförmågan, konstaterar Anna-Maija Riekkinen, ordförande för HUS styrelse.

HUS styrelse sätter studentmössan på Havis Amanda på salutorget i Helsingfors på valborgsmässoafton. Årets tema för mösspåläggningen är Flera hem i Helsingfors. Festligheterna börjar 30.4 kl. 17, då statyn tvättas. Havis Amanda får sin mössa kl. 18.

Helsingfors 22.4.2014
Anna-Maija Riekkinen, styrelseordförande, HUS
Katri Korolainen, generalsekreterare, HUS
 
Mera information: Jaakko Rissanen styrelsemedlem, HUS jaakko.rissanen@hyy.fi, 0503259175