Media och arkiv

HUS: Från ord till handling: kommunerna måste tvingas till samarbete för att öka antalet hyresbostäder

30.08.2012

Ställningstagande 30.8.2012
 
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) tycker det vore hög tid för staten att ingripa och, om så krävs, med tvångsmedel förena huvudstadsregionens kommuner till en fungerande helhet som tack vare en enhetlig skattebas skulle dra åt samma håll. HUS ser att detta är det enda sättet att få fart på hyresbostadsproduktionen inte bara på pappret och i festtalen utan också i verkligheten.
 
I Helsingfors stadsstyrelses förslag till nytt genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 har produktionsmålet för student- och ungdomsbostäder höjts till 300 bostäder i året, vilket vore ett önskat steg i rätt riktning. Stadsfullmäktige diskuterade programmet vid sitt mote 29.8 men fattade ännu inte beslut i frågan. Förslaget visar att staden är villig att lösa studenternas bostadsbrist. Bostadsbristen som plågar såväl studenterna som andra låginkomsttagare lättar dock först när den statsstödda hyresbostadsproduktionen tar ordentlig fart.
 
”Det räcker inte längre med god vilja. Trots löften och målsättningar har det nästan inte alls byggts skäligt prissatta hyresbostäder. Detta lider alla låginkomsttagare av, utöver servicebranschens anställda också bland annat de studerande”, säger Heikki Luoto, vice ordförande i HUS styrelse.
 
Enbart i Helsingfors finns det över 60 000 högskolestuderande. I en färsk undersökning bedömde studenterna vid Helsingfors universitet smärttröskeln för sin hyresbetalningsförmåga ligga vid i genomsnitt 446 euro och medianen var 400 €. En studerande kan inte ta emot en alltför dyr bostad och tio procent av studenterna vid Helsingfors universitet har upplevt en minst två veckor lång hemlöshetsperiod under studietiden. För allt fler är en studentbostad det enda förnuftiga alternativet.
 
Studentboendet är en av få former av hyresboende som i Helsingfors på senare år har överträffat de uppställda produktionsmålen. Studenternas bostadsbrist har dock samtidigt ytterligare förvärrats. Studentbostäderna räcker till för exempelvis bara var tredje studerande vid Helsingfors universitet och resten är utlämnade åt den privata marknaden. På den privata marknaden har bostädernas hyror stigit långt över studenternas smärttröskel.
 
”Det verkar som om de skäligt prissatta hyresbostäderna inte ökar så länge som huvudstadsregionens kommuner koncentrerar sig på att driva sina egna intressen och tävlar om de så kallade goda skattebetalarna. Avtalen mellan staten och kommunerna har tydligen inte varit ett tillräckligt gott lockbete eftersom de inte har ökat byggandet av hyresbostäder. Det är nu dags att gå från lockbeten till kraftigare åtgärder”, kräver Luoto.
 
Helsingfors 30.8.2012
 
Heikki Luoto, Styrelsens vice ordförande                                     
Katri Korolainen-Virkajärvi, Generalsekreterare
 
Mera information:
Aino Jones, medlem av HUS styrelse, 050 595 0327, aino.jones@hyy.fi
Sofia Lindqvist, sakkunnig i boendefrågor vid HUS, 050 543 9605, sofia.lindqvist@hyy.fi
 
HUS lösningar på bostadsbristen (tyvärr enbart på finska)
 
HUS text om bakgrunden till studenternas bostadssituation (på svenska)