Media och arkiv

HUS Gruppens och Ylioppilaslehden kustannus Oy:s styrelser är valda

29.03.2016

Studentkårens styrelse höll företagens ordinarie bolagsstämmor 17.3 och valde styrelsernas ledamöter för verksamhetstiden 1.4.2016-31.3.2017.

Som HUS Gruppens styrelseordförande fortsätter Mikko Myllys. Som expertledamöter fortsätter Jaakko Hietala, Tarja Pääkkönen samt Erkka Valkila. Till ny expertledamot utsågs Varmas vice verkställande direktör samt placeringschef, Reima Rytsöla. I styrelsen fortsätter Risto Karinkanta som studentledamot. Till nya studentledamöter utsågs Antti Kähkönen, Minna Mäkitalo, Aarni Suvitie samt Elina Tyynelä.

Som Ylioppilaslehden kustannus Oy:s styrelseordförande fortsätter Daniel Sazonov.  Som styrelseledamöter fortsätter Elina Keckman samt som expertledamot Harri Saukkomaa. Till nya studentledamöter valdes Iiro Kauma, Anssi Mykkänen samt Jonas Pulkkinen.

Styrelseplatserna valdes i år med en ny, ansökningsbaserad modell, där betydelsen av de sökandes delegationsgrupp minskades och större fokus lades på de sökandes kompetens.

Mera information ges av HUS styrelseledamot Tarik Ahsanullah, 050 595 03 27