Media och arkiv

HUS Gruppens och Ylioppilaslehden kustannus Oy:s styrelser är valda

09.03.2017

Studentkårens styrelse höll företagens ordinarie bolagsstämmor 9.3 och valde styrelsernas ledamöter för verksamhetstiden 1.4.2017-31.3.2018.

Som HUS Gruppens styrelseordförande fortsätter Mikko Myllys. Som expertledamöter fortsätter Jaakko Hietala, Tarja Pääkkönen, Reima Rytsölä och Erkka Valkila. I styrelsen fortsätter Antti Kähkönen och Aarni Suvitie som studentledamot. Till nya studentledamöter utsågs Susanna Jokimies, Pilvi Nummelin och Anna-Maija Riekkinen.

Som Ylioppilaslehden kustannus Oy:s styrelseordförande fortsätter Daniel Sazonov.  Som styrelseledamöter fortsätter Anssi Mykkänen och som expertledamot Harri Saukkomaa. Till nya studentledamöter valdes Noora Eilola, Joni Hauhia och Timo Jääskeläinen.

Styrelseplatserna valdes i år med en ansökningsbaserad modell, där betydelsen av de sökandes delegationsgrupp minskades och större fokus lades på de sökandes kompetens.

Mera information ges av HUS styrelseledamot Hanna-Maria Häkkilä, 050 595 03 27, hanna-maria.hakkila@hyy.fi