Media och arkiv

HUS gulnäbbskansler 2014 är Juuso Nieminen!

13.05.2014

Filosofie studerande Juuso Nieminen har valts till HUS första gulnäbbskansler någonsin. Juuso är 21 år och han studerar matematik för andra året. Under hela studietiden har han varit aktiv både i sin ämnesförening och i nationslivet. Nya studerande har han också tidigare haft hand om, i egenskap av tutor.

Gulnäbbskanslern fungerar som förenande länk för alla nya studerande och han är också studentkårens ansikte utåt. Kanslern är med på HUS gulnäbbsevenemang och han kommer också i övrigt att synas mycket under gulnäbbarnas första höst på uni. Gulnäbbskanslerns främsta mål är att alla nya studerande ska känna sig välkomna i studentgemenskapen.

”Jag anser att det skulle vara mycket viktigt att utveckla något sätt att bättre uppmärksamma också de gulnäbbar som inte är ivriga ’blivande föreningsaktiva’, säger den nyblivna gulnäbbskanslern. ”På universitetet sker integreringen i gänget huvudsakligen i början av studierna och risken att bli utanför är mycket större än exempelvis i gymnasiet, därifrån en stor del av gulnäbbarna kommer.”

Gulnäbbskanslern kommer redan i sommar att synas bland annat i de sociala medierna. Man kan träffa honom på Öppningskarnevalen på centrumcampus 1.9, på storevenemanget Fuksiseikkailu (Gulnäbbsäventyret) 25.9 och på många andra gulnäbbstillställningar.

 

Mera information:
Matleena Kosonen
Styrelsemedlem, HUS
matleena.kosonen@hyy.fi