Media och arkiv

HUS har öppnat sitt eget kandidattest för delegationsvalet

18.10.2012

HUS har öppnat sitt eget kandidattest för delegationsvalet på adressen www.hyy.fi/vaalikone.
HUS delegationsval hålls 6-7.11, förhandröstning 31.10-1.11. Vid HUS delegationsval väljs studentkårens högsta beslutande organ, delegationen, som har 60 medlemmar. Delegationen drar upp de stora riktlinjerna för studentkåren: hur man ska använda pengar och vad man ska göra. Bland annat beslutar delegationen om studentkårens budget och utser studentkårens sturelse och presidium. Röstberättigade I valet är alla HUS medlemmar. Genom att rösta kan du påverka vad HUS ska fokusera på.

Valnyheter och -stämningen följas också på HUS Facebook-sidan och på sidan HYYn edarivaalit.