Media och arkiv

HUS har erbjudit musikföreningarna flera möjligheter att fortsätta öva i Gamla studenthuset

09.03.2015

HUS har erbjudit musikföreningarna flera möjligheter att fortsätta öva i Gamla studenthuset

 

Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS och de fyra musikföreningarna som verkar inom studentkåren har redan förhandlat om användningen av musiksalen i Gamla studenthuset i mer än två år. Under den tiden har HUS tillsammans med Royal Ravintolat Oy, som driver verksamheten i Gamla studenthuset, gett föreningarna flera anbud. Tyvärr har det än så länge inte gått att hitta någon lösning som musikföreningarna skulle godkänna.

 

– I förhandlingarna diskuterar vi nu hur kostnaderna för övningarna i ”Vanha” skulle kunna fördelas mellan parterna och hur man kan säkra att musikföreningarna kan fortsätta öva där. Vi måste avgöra om det är studentkåren eller musikföreningarna som är Royal Ravintolats kund i övningslokalerna, förklarar HUS styrelseordförande Mari Kyllönen.

 

Åren 2013 och 2014 har HUS erbjudit sig att fortsätta stöda musikföreningarna med 60 000 euro per år. Stödet var lika stort då HUS Gruppens restaurangföretag drev verksamheten i Gamla studenthuset. I budgeten för 2015 har HUS också reserverat 60 000 euro i stöd till musikföreningarna.

 

HUS har sedan januari 2015 utrett hur förvaltningsdomstolens beslut (28.1.2015) inverkar på tvisten. Enligt förvaltningsdomstolens beslut följde HUS delegation inte stadgarna i fråga om att ”ägna särskild uppmärksamhet åt att bevara Gamla studenthusets traditioner och trygga den verksamhet som studentkåren och olika studentorganisationer bedriver där” då delegationen slog fast att HUS styrelse inte överskred sina befogenheter när den fattade beslut om miniminivån för studentkårens egen verksamhet i Gamla studenthuset.

 

– I förhandlingarna med musikföreningarna har HUS uttryckligen försökt beakta körernas och musikens långa traditioner i Gamla studenthuset – och har försökt nå samförstånd om ramarna för körernas fortsatta övningar i Gamla studenthuset, framhåller Kyllönen.

 

Innan Royal Ravintolat började driva verksamheten i ”Vanha” 2.1.2014 hade företaget och HUS gett musikföreningarna två olika anbud om övningslokaler. Föreningarna erbjöds också ersättande utrymmen, bland annat Mecheliniasalen i Domus Gaudium i Kampen, som enligt expertutlåtanden till sin akustik är lämplig för detta ändamål. Musikföreningarna avvisade båda erbjudandena och meddelade att de har rätt att utnyttja Gamla studenthuset oavsett HUS beslut. Tvistemålet om den speciella användningsrätt som musikföreningarna säger sig ha är fortfarande under behandling i Helsingfors tingsrätt.

 

Det senaste, fjärde anbudet som Royal Ravintolat och HUS gav musikföreningarna i februari 2015 innebär att de skulle få öva fyra gånger i veckan i musiksalen eller festsalen i Gamla studenthuset. Dessutom skulle föreningarna få reservera andra utrymmen i huset till nedsatt pris. De totala kostnaderna skulle vara 150 000–170 000 euro per år och HUS skulle fortsättningsvis stöda föreningarna med 60 000 euro per år.

 

– HUS och musikföreningarna är ense om att det ryms både musik och affärsverksamhet i ”Vanha” och att de båda hör hemma där. Under förhandlingarna har HUS hela tiden varit berett att stöda musikföreningarna ekonomiskt, precis som förr. Vi hoppas att Gamla studenthusets salar snart kan fyllas av musik igen.

 

Mera information:
Mari Kyllönen, styrelseordförande HUS
tfn 050 543 9610
mari.kyllonen[at]hyy.fi

 

Mera information finns på HUS webbplats:
http://hyy.helsinki.fi/sv/vanha

 

HUS pressmeddelanden om saken
http://hyy.helsinki.fi/fi/node/10325

 

Nyheter från 2015 (på finska):
http://yle.fi/uutiset/kuorojen_paluu_vanhalle_ylioppilastalolle_ei_oleka...
http://www.talouselama.fi/uutiset/osa+hyyn+paatoksista+nurin+ylioppilask...
http://www.talouselama.fi/uutiset/hyy+ja+ylioppilaskuntahallintooikeus+e...
http://www.hs.fi/kaupunki/a1305924093501