Media och arkiv

HUS har valt styrelse för år 2016

03.12.2015

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har valt styrelse för år 2016. Ämnesföreningarnas delegationsgrupp HYAL, Edistykselliset, HELP, Opiskelijoiden sosialidemokraattinen yhdistys OSY, Svenska Nationer och Ämnesföreningar delegationsgrupp och de finskspråkiga nationerna bildar styrelsen för 2016. Obunden vänster, De Gröna vid HUS och Tsemppi är i opposition.

Studentkårens delegation valde pedagogie kandidat Susanna Jokimies till styrelseordförande. Hon representerar delegationsgruppen HYAL. Under det gångna året har Jokimies verkat som styrelsemedlem för Studentkåren vid Helsingfors universitet med ansvar för nya studerande och tutorering, internationella ärenden och biståndsarbete.

Den nya styrelsens mandatperiod är ett år och den inleds i januari.

– För att studentkåren ska kunna vara relevant för sina medlemmar måste HUS känna sin medlemskår och den miljö medlemmarna verkar i. Relevans är inte något som kommer uppifrån, den uppstår genom medlemmarnas egen aktivitet och deras påverkningsmöjligheter. Nästa år ska HUS testa nya deltagarformer och sätt att fördela makt och påverkningsmöjligheter till medlemskåren, sammanfattar Jokimies styrelsens fokus.

HUS styrelse 2016:
Susanna Jokimies (ordförande; HYAL), Crista Hämäläinen (vice ordförande; HELP), Aapeli Piesala (ordförande för ekonomidirektionen; Nationerna), Tarik Ahsanullah (Edistykselliset), Noora Eilola (Nationerna), Timo Jääskeläinen (HYAL), Maria Loima (OSY), Laura Luoto (HYAL), Rasmus Olander (SNÄf), Antti Pollari (Nationerna), Henna Pursiainen (HYAL) och Santeri Velin (HYAL).

Ytterligare information:
Susanna Jokimies, HUS styrelseordförande 2016
tfn 050 543 9611
susanna.jokimies(at)hyy.fi