Media och arkiv

HUS initiativ samlar snabbt understöd

11.10.2012

Av dem som ställer upp i kommunalvalet i Helsingfors har redan 115 personer undertecknat ett, två eller alla initiativ som Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har gjort. Största delen av de kandidater som undertecknat  initiativen har ställt sig bakom alla tre initiativ. Undertecknarna representerar alla nuvarande fullmäktigepartier förutom kristdemokraterna och dessutom piratpartiet.

HUS har utrett kandidaternas åsikter i tre frågor som påverkar vardagen bland de studerande vid Helsingfors universitet och som styrs av beslut på kommunal nivå. Meningen med initiativen är att underlätta de studerandes röstningsbeslut.

Initiativet som gäller boende kräver att Helsingfors reserverar tomter för att producera i medeltal 200 studentbostäder per år i områden med goda kollektivtrafikförbindelser som ligger nära campusområdena. Det andra initiativet föreslår att de centrala gatorna på Helsingfors universitets centrumcampus omvandlas till gågator. Undertecknarna av det tredje initiativet vill att Helsinfors stad i samarbete med Esbo gör upp en plan för hur man kunde underlätta den kollektiva tvärtrafiken och cykeltrafiken mellan högskolornas campusområden. Initiativens undertecknare och de oavkortade texterna hittas på adressen www.hyy.fi/initiativ.

Kandidaterna kan fortfarande uttrycka sitt stöd för initiativen genom att skicka e-post till Sofia Lindqvist, sakkunnig i stadsfrågor vid HUS (sofia.lindqvist(at)hyy.fi).

HUS har samlat ett maffigt infopaket om kommunalvalet på sina webbsidor på adressen www.hyy.fi/staden. På sidorna finns det information om såväl röstande, stadens beslutsfattande och studenternas valevenemang som om de teman som är centrala för HUS. Sidorna innehåller också en egen avdelning för kandidaterna med bland annat riktlinjerna för hur man får föra kampanj på Helsingfors universitets campus. Riktlinjerna har godkänts av universitetets förvaltningsdirektör.

Mera information:

Sofia Lindqvist, sakkunnig (boende, hälsa, staden), sofia.lindqvist(at)hyy.fi, tfn 050 543 9605

Hanna Hannus, styrelsemedlem, hanna.hannus(at)hyy.fi, puh. 050 576 5073

www.hyy.fi/initiativ
www.hyy.fi/staden