Media och arkiv

HUS: Kvaliteten på undervisningen måste kunna tryggas trots universitetets sparprogram

18.09.2015

Helsingfors universitet offentliggjorde igår på vilket sätt nedskärningarna i regeringsprogrammet kommer att påverka universitetets ekonomi. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/helsingin-yliopisto-kaynnistaa-muutosohjelman-taloutensa-sopeuttamiseksi

Siffrorna är skrämmande. Enligt universitetets uppskattning drabbas Helsingfors universitet av nedskärningar på 106 miljoner euro fram till 2020. Universitetets styrelse försöker göra inbesparingar på sammanlagt 86 miljoner euro, vilket skulle innebära att maximalt 1200 anställda – en sjundedel – ska bort.

Eftersom mer än hälften av Helsingfors universitets anställda arbetar med undervisning och forskning drabbas även de av personalnedskärningarna. Detta påverkar oundvikligen fakulteternas och institutionernas möjligheter att ordna undervisning, se till att studierna löper smidigt och göra högkvalitativ forskning.

Så fort omfattningen av nedskärningarna klarnade försäkrade ordföranden för universitetets styrelse Jaana Husu-Kallio tack och lov att universitetets viktigaste målsättning är att bevara kvaliteten på undervisningen och forskningen. Studentrepresentanterna i universitetets förvaltning – såväl i styrelsen och kollegiet som på fakulteterna och institutionerna – har nu den enormt viktiga uppgiften att se till att det inte är undervisningen och studenternas ställning som drabbas hårdast av nedskärningarna. Man måste även slå vakt om att beslutsfattandet är öppet och att man håller hela universitetssamfundet informerat om besluten.

Studentkåren och universitetet måste tillsammans säkra att det går smidigt att studera vid alla fakulteter och i alla läroämnen, trots inbesparingarna. Studentsamfundet och studentkåren måste agera aktivt genom att bygga upp samarbete och delta i debatten. 

Förutom att utveckla medelsanskaffningen strävar universitetet också efter att öka de internationella forskningsanslagen och samarbetet med näringslivet. Bland undervisnings- och kulturministeriets kommande spetsprojekt finns anslag för utvecklande av digitala inlärningsmiljöer: http://goo.gl/tvJt5p. Att Helsingfors universitet får finansiering för spetsprojekt är nödvändigt för att kompensera för de inbesparingar som görs inom undervisningen.

– Då man gör inbesparingar måste man se till att kvaliteten på undervisningen inte blir lidande och att det inte blir svårare att slutföra studierna. Bara på så sätt kan man säkra att det också om fem år utexamineras sådana magistrar från Helsingfors universitet som behövs på arbetsmarknaden och som kan göra karriär i vetenskapssamfundet, konstaterar Hanna Piitulainen, ansvarig för utbildningspolitik i HUS styrelse.

Hanna Piitulainen, medlem av HUS styrelse

tfn 050 576 5073

hanna.piitulainen (at) hyy.fi

Mari Lehtoruusu, ordförande för HUS styrelse 

tfn 050 543 9610

mari.lehtoruusu (at) hyy.fi