Media och arkiv

HUS likabehandlingsplans uppdateringsgrupp börjar sitt arbete!

02.03.2016

Är jämlikhet i universitetsvärlden viktigt? Vill du påverka HUS likabehandlingsprinciper? Om du svarade ja på ens endera frågan skall du absolut komma med i HUS likabehandlingsplans uppdateringsgrupp!

HUS likabehandlingsplan är det dokument som bestämmer vad som utgör jämlikhetsmålen för HUS, dess organisationer och för universitet. Den förra likabehandlingsplanen godkändes för åren 2012-2016 och den nya skulle således gälla för åren 2017-2021.

Mötena ordnas i mötesrum Seppele (Alkärrsgatan 11). Utrymmet är rullstolsvänligt.

Det första mötet ordnas 24.3 kl. 16, men man kan delta i gruppens arbete även efter det första mötet.

Den preliminära mötestidtabellen är följande:

5.4 kl. 16
13.4 kl .16

Gruppens ordförande Johanna Riitakorpi (0503486119, johanna.riitakorpi@helsinki.fi) och sekreterare, HUS jämlikhetsansvarige Antti Pollari (050 543 9611, antti.pollari@hyy.fi).

Välkommen med!