Media och arkiv

HUS Marko Rosenholm och Pirre Seppänen invalda i FSF:s styrelse för år 2014

03.12.2013

Studentkåren vid Helsingfors universitets (HUS) kandidat till Finlands studentkårers förbunds (FSF) styrelse, farmaceuten Marko Rosenholm har blivit invalda i FSF:s styrelse för år 2013 på förbundskongressen 29.-30.11. Politices studerande Pirre Seppänen som har fungerat som HUS styrelsemedlem under året blev också valt till FSF styrelse.

Till styrelseordförande valdes Piia Kuosmanen från Aalto-universitetets studentkår. Till förbundets sjumannastyrelse valdes också Jari Järvenpää, Hilkka Kemppi, Mari Kröger och Petra Peltonen.

FSF är Finlands största studentorganisation. Till dess medlemsstudentkårer hör 135 000 universitetsstuderande. FSF bevakar universitetsstudenternas intressen på riksnivå och tar ställning i utbildningspolitiska, socialpolitiska och internationella frågor.